28kesä2016

Sitra: SKF auttaa asiakkaitaan vähentämään päästöjään

Hiilijalanjälkeään pienentävä yritys keskittyy yleensä vähentämään omassa toiminnassa syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Teknologiayhtiö SKF on halunnut mennä askeleen eteenpäin ja auttaa myös asiakasyrityksiä pienentämään päästöjään. SKF:n Suomen-toimitusjohtaja Vesa Alatalo sanoo, että hiilikädenjäljen suurentaminen eli positiivisten ympäristövaikutusten edistäminen on olennainen osa kuulalaakereistaan tunnetun yhtiön strategiaa. Se on tehnyt päästötehokkuudesta kannattavaa liiketoimintaa. Lue lisää Sitran artikkelista.
 • 28 kesä, 2016
 • Tuula Sjöstedt
 • 0 Comments
 • hiilikädenjälki, ilmasto, ilmastonmuutos, kasvihuonekaasu, kuulalaakeri, päästöt, päästötehokkuus, sitra, SKF,
Read more
23kesä2016

Sitra: Enston johtamismalli innostaa innovaatioihin

Enston johtamismalli kannustaa innovaatioihin, jotka lähtevät asiakkaan tarpeista. Niitä ovat nyt energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä korostavat ratkaisut. Sähköjärjestelmiä ja -tarvikkeita valmistava yhtiö kuuluu alansa edelläkävijöihin energiatehokkuutta, kestävää kehitystä ja älykkäitä sähköverkkoja koskevissa ratkaisuissa. Keskittyminen hiilineutraaliutta edistäviin tuotteisiin on ollut sille selkeä strateginen valinta, kertoo yrityksen uusista teknologioista vastaava johtaja Matti Rae. Lue lisää Sitran artikkelista.
 • 23 kesä, 2016
 • Tuula Sjöstedt
 • 0 Comments
 • asiakas, hiilineutraali, ilmasto, johtaminen,
Read more
21kesä2016

Sitra: Vincitin mullistava johtamismalli tuottaa tulosta

Ohjelmistoyhtiö Vincit kyseenalaistaa vanhat johtamismallit ja antaa henkilöstölle täyden vapauden ja vastuun päättää omista työtehtävistään. Räätälöityjä ohjelmistoja muun muassa terveydenhoitoon kehittävällä yrityksellä on vain yksi tavoite: työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyys. Yhtiö uskoo, että tätä kautta tulee myös taloudellista menestystä, toteaa Vincit Helsingin toimitusjohtaja Teemu Uotila. Lue lisää Sitran artikkelista.
 • 21 kesä, 2016
 • Tuula Sjöstedt
 • 0 Comments
 • henkilöstö, ilmasto, johtaminen, liiketoiminta, ohjelmistot,
Read more
16kesä2016

Sitra: Ilmarinen keventää sijoitussalkkunsa hiilijalanjälkeä

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on integroinut ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmat osaksi sijoitusstrategiaansa. Yksi keskeisistä tavoitteista yhtiöllä on sijoitustensa ilmastovaikutusten vähentäminen. Tehokkain tapa keventää sijoitussalkun hiilijalanjälkeä on aktiivinen vaikuttaminen kohdeyritysten toimintaan ja strategisiin linjauksiin, kertoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau. Lue lisää Sitran yritysartikkelista.
 • 16 kesä, 2016
 • Tuula Sjöstedt
 • 0 Comments
 • eläkevakuutus, ilmarinen, ilmasto, sijoittaminen, sitra, strategia, vastuullisuus, ympäristö,
Read more
14kesä2016

Sitra: Gasum rakentaa tulevaisuutta biokaasulle

Energiayhtiö Gasum nosti päästöttömän biokaasun strategiansa keskiöön LNG:n ja maakaasun rinnalle. Visiona on rakentaa kaasuekosysteemiä, joka vie kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Viime vuosina valtio-omisteinen yhtiö on siirtänyt toimintansa painopistettä entistä enemmän biokaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun. Gasumin viestintäjohtaja Olga Väisänen sanoo, että kyse on strategisesta suunnanmuutoksesta. Lue lisää Sitran artikkelista.
 • 14 kesä, 2016
 • Tuula Sjöstedt
 • 0 Comments
 • biokaasu, energia, ilmasto, liiketoiminta, LNG, maakaasu, strategia,
Read more
13kesä2016

Sitralta käytännön työkaluja yrityksille vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen

Yrityksille on nyt tarjolla yksinkertainen tapa aloittaa matka kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Sitran kokoama työkalupakki on helppokäyttöinen työväline, jonka avulla voi kehittää omaa liiketoimintaansa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi. Se tarjoaa keinoja mukautua tulevaisuuden haasteisiin ja kattaa hiilineutraaliuden kannalta keskeiset yritystoiminnan osa-alueet: strategia, yritysjohtaminen, uudet liiketoiminnat sekä päästötehokkuus. Hiilineutraaliuteen on monia polkuja. Valmiiden ratkaisujen sijaan Sitran työkalupakki auttaa
 • 13 kesä, 2016
 • Tuula Sjöstedt
 • 0 Comments
 • hiilidioksidipäästöt, hiilineutraali, ilmasto, johtajminen, koulutus, riskienhallinta, strategia, työkalu, vähähiilinen, yritys,
Read more
27touko2016

Turun kaupunki, Raisio Oyj ja Castrén & Snellman liittyivät mukaan CLC:hen

Kaupungit ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen haasteiden peittoamisessa. Kaupungistuva maailma tarvitsee uusia palveluja ja tuotteita, jotka vähentävät asumisen, energian ja ruoan ilmastokuormaa. Monesti uusien ratkaisujen löytäminen vaatii myös juridiikan ymmärrystä. Jos lainsäädäntö ei vastaa nykymaailman tarpeisiin, sitä pitää pystyä muuttamaan. Climate Leadership Coalitionin eli CLC:n uudet jäsenet tuovat juuri näitä näkökulmia yhdistyksen toimintaan. CLC on globaaleihin
 • 27 touko, 2016
 • Tuula Sjöstedt
 • 0 Comments
 • ilmasto, ilmastokuorma, Raisio, Turku,
Read more
<< Uudemmat artikkelit