Letter to the EU Heads of states

Dear Heads of State and Government, ahead the “Future of Europe Summit” in Sibiu on 9 May 2019, we would like to inform you about our call regarding climate targets for EU. On June 13, 2018 a group of Nordic organisations called on the EU and its Member States to make the European Union Paris Agreement-proof, by setting and agreeing on new, sufficiently ambitious climate targets.

Employee experience and climate

Workplaces play a significant role in shaping up daily routines. Personnel benefits and company policies to do with things such as travel, transport and meals can influence our daily choices in a major way.

Suomi ilmastoratkaisujen kärkimaaksi -vaalikeskustelun tiedote

Ilmastonmuutos on noussut vuoden 2019 vaalien keskeiseksi teemaksi. Julkinen keskustelu on tähän asti painottunut siihen hoitaako Suomi Pariisin sopimuksen velvoitteensa ja millaisia muutoksia, velvoitteita, kieltoja ja veroja tämä vaatisi. Keskustelussa varjoon on jäänyt se, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvittava transformaatio luo valtavat liiketoimintamahdollisuudet ja vaikka Suomen omat päästöt ovat pieniä globaalissa mittakaavassa, on Suomen ja suomalaisten toimijoiden hyvä olla kehityksen kärjessä.

Climate action and the 2019 Finnish government programme

The Climate Leadership Coalition is a network of businesses, universities, research organisations and local authorities founded in 2014. Its purpose is to enhance the competitiveness of businesses and research organisations, to improve their ability to respond to the threats posed by climate change and natural resource scarcity and to support them in pursuing the business... Continue Reading →

Ilmastotoimet Suomen hallitusohjelmassa 2019

Climate Leadership Coalition on yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kaupunkien vuonna 2014 perustama verkosto. Tavoitteenamme on parantaa elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden kilpailukykyä, valmiutta vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyä hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. CLC:llä on yli 50 jäsentä, jotka edustavat noin puolta Helsingin pörssin markkina-arvosta. www.clc.fi Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen kansalaisia huolettava uhka ja... Continue Reading →

Sustainable development in the workplace menu?

On Wednesday 6 February, CLC and the Finnish Innovation Fund Sitra organised an event Workplace Menu on Sustainable Workplaces related to workplace climate activities. The keynote speaker in the event was Dr. Vanessa Timmer, the Executive Director of One Earth, a Vancouver, Canada-based environmental ‘think and do tank’ creating and imagining sustainable ways of living. Vanessa is also... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑