Me

Visio 2030

Edelläkävijäyritykset ovat esimerkillään kannustaneet muita yrityksiä ja organisaatioita sekä Suomessa että ulkomailla siirtymään kohti hiilineutraalia ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntävää toimintatapaa. Ne ovat onnistuneet luomaan kilpailukykyisiä ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Strategia

Yhdistyksen jäsenet kehittävät toimintaansa systemaattisesti ja rohkaisevat muita organisaatioita, yhteisöjä ja päättäjiä mukaan. Yhdistys kerää parhaita käytäntöjä ja jakaa tietoa.

Vuosittain valitaan muutama keskeinen merkittävä yhteinen hanke, joita viedään eteenpäin.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä Suomeen. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • kokoaa yhteen yhdistyksen tavoitteita edistäviä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita sekä yksittäisiä henkilöitä
  • kokoaa ja jakaa jäsenilleen tietoa globaaleista ympäristötrendeistä ja tekee vertailuja muiden maiden parhaista käytännöistä
  • käynnistää yhdistyksen tarkoitusta tukevia kehityshankkeita
  • tekee ehdotuksia ministeriöille ja julkisille organisaatioille innovaatiojärjestelmän ja tutkimusohjelmien kehittämiseksi
  • järjestää seminaareja ja erilaisia tilaisuuksia tietoisuuden kasvattamiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi
  • toimii jäsentensä yhteistyöelimenä ja edustaa jäsenistöään kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa
  • identifioi suomalaista osaamista, joka toimii mallina ilmastonmuutoksen tehokkaassa torjunnassa ja viestii tästä kansainvälisillä foorumeilla
  • toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

Henrik Ehrnrooth

Henrik Ehrnrooth
Puheenjohtaja

Jorma Ollila
Varapuheenjohtaja

Pekka Lundmark, Fortum

Pekka Lundmark
Fortum

Risto Murto / Varma

Risto Murto
Varma

Karl-Henrik Sundström. Stora Enso

Karl-Henrik Sundström
Stora Enso

Jaakko Eskola, Wärtsilä

Jaakko Eskola
Wärtsilä

Minna Arve, Turun kaupunki

Minna Arve
Turun kaupunki


Toiminnanjohtaja Jouni Keronen
+358 50 453 4881
jouni.keronen@clc.fi

 

Marina Nordström
Assistentti
+358 50 3376366
marina.nordstrom@sitra.fi

c/o Sitra, PL 160 (Itämerenkatu 11-13)
00181 Helsinki

Jouni Keronen

Timo Tyrväinen – CLC

Timo Tyrväinen
Pääekonomisti / Chief Economist

+358 50 303 6829
timo@tyrvainen.eu

Kaisa Hernberg
Kehitysjohtaja / Development Director

+358 40 562 3242
kaisa.hernberg@clc.fi

Unna Lehtipuu – CLC

Unna Lehtipuu
Viestintä / Viestintätoimisto Framilla

+358 50 571 0199
unna.lehtipuu@framillafin­land.fi

Sari Siitonen, Clonet

Sari Siitonen
Advisor, Citizen engagement and procurement

+358 40 761 5221
Sari@clonet.fi

 

Anna Taimisto
Koordinaattori

+358 40 7341432
anna.taimisto@clc.fi