01marras2018

LUMI VALKEAKSI, ILMA PUHTAAKSI – KAMPANJA MUSTAN HIILEN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI

Arktinen alue lämpenee yli kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Arviolta 20–25 prosenttia pohjoisen lämpenemisestä aiheutuu mustasta hiilestä, joka on hienojakoista nokipölyä. Mustan hiilen pienhiukkaset lämmittävät ilmakehää, laskeutuessaan lumen ja jään pinnalle ne imevät auringonvaloa, mikä nopeuttaa jään ja lumen sulamista. Noin kolmasosa mustan hiilen aiheuttamasta arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden omista mustan hiilen päästöistä. Lisäksi musta hiili aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja maailmanlaajuisesti.

Mustaa hiiltä päätyy ilmaan kotitalouksien puun ja muun biomassan sekä hiilen poltosta, tieliikenteestä, työkoneista, teollisuudesta, energialaitoksista sekäöljykenttien ylijäämäöljyn ja -kaasun polttamisesta, eli soihdutuksesta. Globaalisti kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa noin 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä.

CLC, Bioenergia ry, Sitra, Suomen ympäristökeskus ja Nuohousalan Keskusliitto ry käynnistävät kampanjan mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten musta hiili kiihdyttää ilmastonmuutosta sekä nopeuttaa päästöjen vähentämistä ja löytää uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Kampanja kannustaa organisaatioita raportoimaan omista toimistaan päästöjen vähentämiseksi.  Lisäksi kampanjassa lisätään nuohoojien avustuksella puun pienkäyttäjien osaamista keinoista, joilla kotitalouksissa voidaan vähentää mustan hiilen päästöjä. Kampanjan yhteydessä toteutetaan myös ideakilpailu uusien ratkaisujen kehittämiseksi.

Kampanja avataan 6.11.2018 ja se päättyy 31.3.2019. Loppuraportissa, joka toimitetaan Arktisen neuvoston asiantuntijaryhmille, kuvataan mustan hiilenpäästöjä vähentäneitä toimia, kampanjan aikana saatuja kokemuksia sekä ideoita ja ratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös Suomen rajojen ulkopuolella mustan hiilen päästöjen rajoittamiseksi.

 

Aikataulu

31.3.2019             Raportti tuloksista

6.-7.5.2019           Raportin esittely Arktisen neuvoston kokouksessa

 

Mustaa hiiltä päätyy ilmaan kotitalouksien puun ja muun biomassan sekä hiilen poltosta, tieliikenteestä, maatalouden ja rakentamisen työkoneista, teollisuudesta, energialaitoksista sekä öljykenttien ylijäämäöljyn ja -kaasun polttamisesta, eli soihduttamisesta. Musta hiili kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ja aiheuttaa terveyshaittoja. Arktinen alue lämpenee yli kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin: arviolta 20–25 prosenttia pohjoisen pallonpuoliskon lämpenemisestä aiheutuu tänä päivänä mustasta hiilestä.

Pohjoisessa mustan hiilen vaikutus on erityisen merkittävä siksi, että mustaa hiiltä laskeutuu lumen ja jään pinnalle. Musta hiili ei heijasta auringon valoa, vaan imee sitä, lämpenee ja sulattaa jäätä ja lunta. Mustan hiilen aiheuttama haitta on erityisen voimakas keväällä ja kesällä, kun auringonvaloa on pohjoisessa runsaasti. Mustaa hiiltä päätyy pohjoiseen etelästä kulkeutuvien ilmamassojen mukana, mutta pohjoisten alueiden omat päästöt ovat myös merkittävät. Noin kolmasosa mustan hiilen aiheuttamasta arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden omista mustan hiilen päästöistä.

Päästöjä voidaan vähentää ottamalla käyttöön parhaat tekniset ratkaisut ja tiukentamalla päästörajoituksia. Keinot tähän ovat jo olemassa. Maailmanpankki on tehnyt aloitteen rutiininomaisen soihduttamisen lopettamiseksi 2030 mennessä ja kaikki arktiset öljyntuottajamaat ovat sitoutuneet siihen.

Globaalisti kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa noin 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä. Uusilla pienpolton puhtailla teknologioilla olisi maailmanlaajuista kysyntää.

Lue lisää täältä.

 

 

Kampanja on avoin kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

 

 

Ilmoittautumiset kampanjaan sekä käytännön asiat:

Anna Taimisto, anna.taimisto(at)clc.fi +358 40 734 1432

 

Musta hiiltä ja sen vähentämistä koskevat asiat ja kysymykset:

Mikael Hildén, mikael.hilden(at)ymparisto.fi +358 40 740 1675

Onko mielessäsi loistava idea kuinka vähentää mustahiiltä kansallisella tai globaalilla tasolla? Osallistu ideakilpailuumme! Lisätietoja loppuvuodesta 2018.

 

Share:
  • 1 marras, 2018
  • anna.taimisto
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments