31tammi2018

Varma

https://www.varma.fi/muut/yhtiotietoa/vastuullisuus/

Varma on Suomessa tehtävän työn eläkevakuuttaja. Olemme keskinäinen, asiakkaidemme omistama yhtiö.

Vastuullisuus on osa Varman strategiaa. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa meille ennen kaikkea vakavaraisuuden turvaamista, eläketurvan laadukasta toimeenpanoa ja työkyvyn tukemista. Vastuullisuus on erottamaton osa sijoitustoimintaamme ja omistajakäytäntöjämme.

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi keskeisistä vastuullisuustavoitteistamme. Kannamme huolta ilmastonmuutoksesta niin sijoitussalkussamme kuin toimitusketjussa ja omassa toiminnassamme.

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ilmiöistä, joihin sijoittajien on varauduttava. Sillä on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia nykyisille ja tuleville sukupolville.

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseen eri omaisuusluokissa. Tavoitteena on, että sijoituksemme ovat Pariisin ilmastokokouksessa sovitun kahden asteen mukaisia.

Climate Leadership Coalition on meille hyvä mahdollisuus lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta ilmastokysymyksissä.

  • 31 tammi, 2018
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments