07huhti2016

Uponor

www.uponor.fi

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Uponor on mukana CLC:ssa, koska yhtiömme tarjoaa ratkaisuja, joilla voidaan auttaa luonnonvarojen säästämisessä ja päästöjen vähennyksessä. Haluamme verkostoitumalla ja yhteistoiminnalla parantaa Suomen teollisuuden kilpailukykyä.
Uponor kehittää ratkaisuja terveelliseen asumiseen, tehokkaisiin toimitiloihin ja viihtyisään yhdyskuntarakentamiseen. Uskomme, että oikeilla ratkaisuilla voidaan merkittävästi pienentää asumisen ja rakentamisen ympäristövaikutuksia elinkaaren kaikissa vaiheissa. Seuraamme aktiivisesti markkinoilla vallitsevia suuntauksia, jotka luovat meille kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä on Uponorin lämmitys- ja viilennysratkaisut, jotka auttavat säästämään energiaa ja jotka voivat käyttää mitä tahansa energialähdettä tai niiden yhdistelmiä.
Suurimman vaikutuksen Uponor voi tehdä sitä kautta, että autamme oman tuotetarjontamme avulla asiakkaitamme maailmanlaajuisesti parantamaan omaa ympäristöjalanjälkeään. Olemme myös jo usean vuoden ajan vähentäneet omia ympäristövaikutuksiamme kuten hiilidioksidipäästöjä ja lisänneet ”vihreän” energian käyttöä tuotannossamme. Vuonna 2014 saavutimme Saksassa tavoitteemme käyttää vain sähköä, joka on 100 % uusiutuvasta energiasta tuotettua. Olemme myös ottaneet käyttöön ledivalaistusta tuotannossa. Tavoitteemme on laajentaa uusiutuvan energian käyttöä kaikissa toiminnoissamme vuoteen 2020 mennessä. Meillä on ISO14001 sertifiointi 12 tuotantolaitoksessamme.
  • 7 huhti, 2016
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments