29maalis2018

Turun yliopisto

https://blogit.utu.fi/zerocarbon/

Turun yliopisto on monialainen ja moni-ilmeinen 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Olemme kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueemme vahva suunnannäyttäjä. Tutkimuksemme temaattiset kokonaisuudet ovat biotulevaisuus, digitaaliset tulevaisuudet, kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos, lapset, nuoret ja oppiminen, lääkekehitys ja diagnostiikka sekä meri ja merenkulku.

Turun yliopisto näkee CLC yhdistykseen liittymisen keskeisenä osana Biotulevaisuus profilaatioteemaa, sen laajentamista ja etenkin alan tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä yritysyhteistyön kanavana. Biotulevaisuuden kokonaisuus rakentuu vahvaan tutkimukseen bioenergian ja fotosynteesin, ruuan tuotannon ja turvallisuuden, funktionaalisten elintarvikkeiden ja ravinnon sekä tulevaisuudentutkimuksen alueilla. Ainoastaan monitieteisellä raja-ajoitoja rikkovalla tutkimusyhteistyöllä paikallisten CLC jäsenyritysten kuten Raision ja Turku Energian sekä Turun Kaupungin kanssa on mahdollista rakentaa kestävää ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Lisäksi kulutustapoja tulee nopeasti muuttaa kestävämmiksi, sillä luonnonvarat eivät kestä nykyistä kulutusta. Kestävä kulutus on ympäristön lisäksi kestävää myös sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta ja toteutuakseen vaatii monitieteellistä lähestymistapaa. CLC:n kontaktit kansainvälisiin yrityksiin, tutkijoihin ja päättäjiin tarjoavat yliopistomme tutkijoille ja opettajille sekä kumppaniyrityksillemme uusia mahdollisuuksia tieteellisiin ja liiketoiminnallisiin avauksiin.
  • 29 maalis, 2018
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments