25touko2016

Turun kaupunki


www.turku.fi

Turku on vireä Itämeren alueen kasvukeskus, jossa yhdistyvät laadukkaat kuntapalvelut, monipuolinen elinkeinorakenne sekä korkealuokkainen koulutus- ja kulttuuritarjonta. Turku-konserni on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla.

Turun ilmastotavoitteet ovat maailman kärkeä ja kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöjä on jo saatu merkittävästi vähennettyä. Turku tavoittelee vuoteen 2040 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Keskeisimmät keinot ovat uusiutuvan energian lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen esimerkiksi joukkoliikennettä kehittämällä ja yhdyskuntarakennetta parantamalla.

Kaupunkialueet tuottavat yli 70 prosenttia maapallon kasvihuonekaasupäästöistä. Kaupungeissa kehitettävillä ratkaisuilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Turussa kaupunkia ja liikennettä kehitetään laajoina kokonaisuuksina, joissa otetaan aina huomioon ympäristönäkökulmat. Kehittämisessä hyödynnetään digitalisaatiota ja uusimpia älykkäitä ratkaisuja. Valinnoillaan Turku haluaa olla hyvien käytäntöjen mallikaupunki myös kansainvälisesti.

CLC Turun kaupunki poster
  • 25 touko, 2016
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments