17syys2015

Turku Energia

www.turkuenergia.fi/tietoa-meista/ymparisto/vastuu-ymparistosta/

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 254,4 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 297. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaan kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energia-palveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle.

Turku Energia on sitoutunut johtamaan ja kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti. Turku Energia pyrkii systemaattisesti uusiutuvan energian lisäämiseen energian hankinnassa ja tuotannossa: yhtiön tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Turku Energia pyrkii pienentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia keskittymällä energianhankinnan ja -tuotannon lisäksi kattavasti myös paikallisesti vaikuttaviin toimenpiteisiin. Ympäristöasioiden parantaminen perustuu sekä toiminnan jatkuvaan seurantaan että laajan, kolmen vuoden välein uusittavan ympäristöohjelman toteuttamiseen. Ympäristöohjelman päämäärät ovat uusiutuvan energian osuuden lisääminen, päästöjen vähentäminen, energiatehokkuuden ja -viestinnän edistäminen ja paikallisten ympäristövaikutusten vähentäminen. Yhtiö kertoo myös vuosittain toiminnastaan vuosikertomuksessa, jossa on laaja vastuullisuuteen liittyvä osio.

Turku Energian ilmastoystävällinen energiapaketti voitti huhtikuussa 2015 Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustuksen, jonka myönsi viidettä kertaa Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi. Turku Energian ilmastoystävällinen energiapaketti koostuu kolmesta erillisestä meneillään olevasta hankkeesta: kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon kehittämisestä Skanssin alueelle, Luolavuoren pellettikäyttöisen lämpölaitoksen rakentamisesta sekä osallistumisesta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n monipolttoainevoimalaitos-hankkeeseen.

Vuonna 2009 Turku Energian rakennuttama ja käyttöönottama sekä vuonna 2013 laajennetun Kakolan lämpöpumppulaitos (TSE) hyödyntää ekologisesti ja tehokkaasti puhdistetun jäteveden hukkaenergiaa. Turku Energia ja energiateknologiayritys GASEK toteuttivat vuoden 2014 aikana Artukaisissa sijaitsevaan pesulaan uuden puukaasutinlaitoksen tuottamaan pesulatoiminnan vaatimaa höyryä.

Tuulivoima on kuulunut Turku Energian energialähteisiin vuodesta 1998 lähtien osakkuusyhtiön Hyötytuulen kautta. Tuulivoimaa hankitaan Porista, Raahesta sekä myös Högsåran alueelta. Turku Energialla on osakkuus norjalaiseen Svartisenin vesivoimalaitoksen tuotantoon. Lisäksi vuonna 2014 on lisätty suomalaisen vesivoiman hankintaa.

Turku Energia on mukana kehittämässä ympäristöystävällistä autoilua Turun seudulla. Turku Energia laajentaa aktiivisesti latauspisteverkostoaan ja tällä hetkellä siihen kuuluu neljä latauspistettä. Turku Energia on myös mukana Turun kaupungin sähköbussien latauspalvelumallien kehittämisestä ja latauspisteiden teknisestä toteutuksessa.

  • 17 syys, 2015
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments