01syys2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT

www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme, liike-elämälle, julkiselle sektorille ja kumppaneillemme.

VTT liittyi CLC:hen, koska haluamme olla mukana kehittämässä kestävää luonnonvarojen käyttöä ja vähähiilisyyttä. Tähän tarvitaan yhteistyötä ja eri osapuolien sitoutumista.
Puhtaat ja älykkäät energiajärjestelmät ovat Suomen energiavarmuuden tärkeä tae. Vähähiilisissä ja vähäpäästöisissä energian tuotantotavoissa meillä on myös runsaasti vientimahdollisuuksia. Kehitämme energiatehokkaita ja ilmastomyönteisiä ratkaisuja myös esimerkiksi liikenteeseen, rakentamiseen ja ruoan tuotantoon.
VTT:n Transmart tutkimusohjelmassa kehitetään älykästä ja vähähiilistä energiaa käyttävää liikennettä. Tie biotalouteen –tutkimusohjelmassa tähdätään tehokkaaseen ja kestävään luonnonvarojen käyttöön. Tuotamme jatkuvasti uusia tutkimustuloksia esimerkiksi vähähiilisyyteen liittyen, löydät ne www-sivuiltamme www.vtt.fi/medialle.
  • 1 syys, 2015
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments