06marras2015

Sitra

 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tulevaisuusorganisaatio, joka tekee töitä Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ennakoimme yhteiskunnan muutosta, etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Sitra haluaa, että Suomi on vuonna 2050 hiilineutraali yhteiskunta. Siirtyminen kohti hiilineutraaliutta ei kuitenkaan tapahdu itsekseen, vaan se vaatii uudenlaisia liiketoimintamalleja ja yhteistyötä yli sektorirajojen. Yrityksillä on tärkeä rooli tässä siirtymässä. Jos emme ryhdy ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ajoissa, sen aiheuttamat vahingot ja menetetyt mahdollisuudet maksavat Suomelle moninkertaisesti enemmän kuin ilmastonmuutoksen hillintätoimet nyt. Meillä on jo kiire.
Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyy suuria liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistämällä digitaalisuus biotalouden ja puhtaiden teknologioiden kanssa suomalaiset yritykset voivat yhdessä luoda uudenlaisia ratkaisuja, joilla on suurta kysyntää maailmalla. Sitra tukee yritysten siirtymää kohti hiilineutraaliutta mm. teettämällä selvityksiä ja kokeilemalla uudenlaisia ratkaisuja. Suomeen tarvitaan maailmanluokan referenssialueita, joilta yritysten on helpompi ponnistaa maailmalle.
Sitra edistää omalla toiminnallaan Suomen muuntumista resurssiviisaaksi ja hiilineutraaliksi. Kiertotalous on yksi konkreettinen tapa tähän. Omassa toiminnassaan Sitra tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2017, jolloin Suomi täyttää 100 vuotta ja Sitra 50 vuotta.
Sitra teetti vuodenvaihteessa 2014-2015 laajan yrityskyselyn, johon vastasi yli 500 suomalaisten yritysten johtajaa tai asiantuntijaa. Suuri enemmistä suomalaisyrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisyyttä strategisen kilpailukyvyn lähteenä ja merkittävänä tekijänä toimintaympäristölleen:

sitra_hiilineutraalius_16022015

  • 6 marras, 2015
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments