03joulu2015

St1


www.st1.fi

St1 on suomalainen energiayhtiö, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiön tavoitteena on vähentää fossiilisen tuontienergian osuutta ja korvata se vähitellen kotimaisilla uusiutuvilla energiamuodoilla. Vahva polttonesteiden jakeluverkosto Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa muodostaa St1:n toiminnan kulmakiven, joka myös mahdollistaa yhtiön kasvavat panostukset uusiutuvaan energiaan: mm. jäte- ja tähdepohjaisen liikenteen bioetanolin valmistukseen, tuulivoimaan ja geotermiseen lämmöntuotantoon.

St1 rakentaa suomalaista huippuosaamista uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Vastuullisena yrityksenä St1 haluaa omalla esimerkillään kannustaa suomalaisia yrityksiä tarttumaan globaaliin ilmastohaasteeseen. Uusia innovaatioita ja monia erilaisia ratkaisuja tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseen ja pienetkin askeleet oikeaan suuntaan ovat tärkeitä.

Kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat nopea keino vähentää liikenteen CO2-päästöjä. Uusiutuvan energian tavoitteet viitoittavat tietä bioetanolintuotannon kasvattamiseen. St1 tähtää merkittävän etanolin tuotantokapasiteetin rakentamiseen Suomessa sekä tuotantoteknologian vientiin kansainvälisille markkinoille.

Myös sähkön- ja lämmöntuotannossa tarvitaan uusiutuvia vaihtoehtoja. St1:n osakkuusyhtiö TuuliWatti on jo maamme johtava puhtaan tuulivoiman tuottaja ja jatkaa tuulipuistojen rakentamista. Myös geotermisen lämmöntuotannon yhtiö näkee lupaavana.

St1 Biofuels valmistaa patentoimallaan teknologialla lähes hiilineutraalia liikenteen bioetanolia kotitalouksien ja elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä. Samalla yhtiö jatkaa etanolin tuotantoteknologian kehittämistä ja tutkii uusia ruokaketjun ulkopuolisia raaka-ainelähteitä. Yhtiö toimittaa ensimmäisen sahanpurua hyödyntävän etanolitehtaan Kajaaniin vuonna 2016.

Espoossa St1:llä on geoterminen lämmöntuotannon pilottihanke, joka voi mahdollistaa täysin uuden päästöttömän kaukolämmön tuotantotavan.

  • 3 joulu, 2015
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments