30joulu2015

SKF

www.skf.fi

SKF on kansainvälinen ja alansa johtava ratkaisu- ja palveluyritys. SKF:llä on ainutlaatuinen ymmärrys pyörivistä laitteista ja siitä, kuinka yksittäiset komponentit ja monimutkaiset teolliset prosessit ovat yhteydessä toisiinsa.

SKF:n tuotevalikoimaan kuuluvat mm. laakerit, tiivisteet, voimansiirtotuotteet, mekatroniikka, voiteluaineet ja –järjestelmät sekä kunnossapito- ja kunnonvalvontatuotteet. Palveluvalikoima käsittää kaiken tuotekehitystuesta kokonaisvaltaisiin kunnossapitoratkaisuihin, koulutukseen ja etävalvontaan.

SKF on maailmanlaajuisesti sitoutunut vähentämään omasta ja kumppaniensa liiketoiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. SKF BeyondZero-strategian mukaisesti pyrimme kumoamaan omista toiminnoistamme aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset kehittämällä uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita, jotka pienentävät asiakkaidemme energiankulutusta ja tuottavat sitä kautta positiivisia ympäristövaikutuksia. Nollatulos ei riitä. Hiilikädenjälkemme tulee olla hiilijalanjälkeämme suurempi. Siksi panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja BeyondZero-tuoteportfolion laajentamiseen.

Climate Leadership Coalition on erinomainen kanava, jonka avulla yritykset ja organisaatiot voivat jakaa kokemuksiaan ja yhdessä kehittää uusia toimintatapoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

  • 30 joulu, 2015
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments