15elo2018

Porvoon kaupunki

Porvoo on noin 50 000 asukkaan rannikkokaupunki pääkaupunkiseudun vaikutusalueella. Vanha Porvoo on kaupungin tunnettu tavaramerkki, ikää kaupungilla on yli 650 vuotta. Tiiviin kaupunkikeskuksen ulkopuolella asutus sijoittuu useampaan kylätaajamaan sekä haja-asutukseen.

Tärkein työpaikka-alue on Kilpilahti, jossa sijaitsee öljynjalostamo ja siihen liittyvä laaja petrokemian alan teollisuusalue tukitoimintoineen. Muita tärkeitä työnantajia ovat sähkötekniikka-, palvelu- ja cleantech -alat.

Ilmastonmuutoksen torjunta on nostettu Porvoon strategiassa ja ympäristöohjelmassa yhdeksi keskeiseksi kärjeksi. Liityimme Climate Leadership Coalitioniin, koskaa Porvoo haluaa olla edelläkävijä hiilineutraalin energian tuottamisessa ja hyödyntämisessä yhdyskuntarakenteessa. Tavoitteena on, että kaupungin hiilitase on 2030 mennessä 80 % pienempi kuin vertailuvuonna 1990. Kaupunki haluaa että se tunnetaan hiilineutraalista asumisesta, kestävästä yhdyskuntasuunnittelusta, energia- ja joukkoliikenneratkaisuista sekä Kilpilahden bio- ja kiertotalousklusterista. Porvoon kaupungin energiantuotanto perustuu jo nyt lähes kokonaan uusiutuviin energianlähteisiin.

Kaupungin tavoitteena on tukea asukkaiden kestäviä elämäntapoja sekä innostaa asukkaita aktiivisesti ympäristöystävällisiin valintoihin. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet otetaan huomioon myös kaupungin hankinnoissa, päätöksissä ja palvelutuotannossa. Kaupungin hankkeisiin kuuluu muun muassa Skaftkärrin energiatehokas asuinalue, jossa energiatehokkuus otetaan huomioon kaavoituksesta rakentamiseen sekä asumisesta jokapäiväisiin, alueen asukkaiden arkisiin valintoihin. Porvoo on myös ottanut Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön koko dieselkalustossaan.

  • 15 elo, 2018
  • anna.taimisto
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments