07huhti2016

Outotec


www.outotec.com/sustainability

Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yhdessä asiakkaidemme kanssa panostamme toiminnan hyvien vaikutusten maksimointiin, resurssitehokkuuden parantamiseen sekä energian ja veden kulutuksen ja päästöjen minimointiin, materiaalien kierrätykseen ja hyötykäyttöön, tavoitteena luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Toiminta-ajatuksemme on luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Pyrimme toimimaan kestävän kehityksen edelläkävijänä, ja Climate Leadership Coalition sopii toimintaamme erinomaisesti.
Resurssitehokkaiden ja ympäristön kannalta kestävien teknologioiden ja palvelujen kysyntä kasvaa entisestään. 90% Outotecin saamista tilauksista edustaa jo OECD:n määrittelyn mukaisia ympäristötuotteita ja -palveluja (EGS).
– energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä mineraalien ja metallienjalostusteknologioita
– metallien jalostus kierrätysraaka-aineista
– jätevoimalaratkaisuja
– vesienkäsittelyn ja -kierrätyksen ratkaisuja
  • 7 huhti, 2016
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments