13huhti2016

Nordea


www.nordea.com/fi/vastuullisuus/

Nordea ottaa huomioon ilmastoriskit luotonantoa, sijoittamista ja varojen käyttöä koskevissa päätöksissä. Vuonna 2015 tehtiin päätös, joka tukee ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää toimintaa koko konsernissa. Nordean oman toiminnan nettohiilijalanjälki on nolla. Siihen on päästy vähentämällä päästöjä edelleen, ostamalla uusiutuvaa energiaa ja kompensoimalla hiilidioksidipäästöt maksuilla.

Nordeassa noudatetaan kansainvälisesti tunnustettuja vastuullisen sijoittamisen ja aktiivisen omistajuuden periaatteita. Nordea allekirjoitti vuonna 2007 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet yhtenä ensimmäisistä pohjoismaisista rahoituslaitoksista. Näin sitouduimme ottamaan ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat huomioon sijoitusanalyysissämme, päätöksentekoprosesseissamme ja omistuksiin liittyvissä periaatteissa ja käytännöissä. Ilmastonmuutos on yksi näistä huomioon otettavista asioista.

  • 13 huhti, 2016
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments