01joulu2017

Micropolis

greenpolis.fi

Olemme edelläkävijä ilmasto- ja ympäristötyössä. Luotsaamme Iin kunnan ympäristötyötä, jonka tavoittena on 80 % päästövähennys vuoteen 2020 mennessä sekä jätteetön kunta 2050. Vähähiilisyyden tavoittelussa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla energialähteillä, ja kiertotalouden avulla materiaalivirtoja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Konkreettisten säästöjen lisäksi energia- ja ilmastotyöllä monipuolistetaan alueen taloutta ja edistetään kestävää hyvinvointia.

Ratkomme globaaleja ongelmia paikallisella tasolla ja etsimme rohkeasti uusia tapoja toteuttaa ilmastotyötä. Pienessä kunnassa pystymme nopeasti tarttumaan, kokeilemaan ja saamaan tuloksia piloteista. Olemme työstäneet Resurssiviisas Ii -tiekartan ja lanseeranneet toimintamallin, jossa jokainen hallinnonala vie osaltaan eteenpäin resurssiviisautta. Kaikki kuntalaiset on kutsuttu mukaan vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseen.

Micropolis tavoitteet
  • 1 joulu, 2017
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments