15maalis2016

Lassila & Tikanoja

www.lassila-tikanoja.fi

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 712,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8700 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Haluamme kiertotalouden suunnannäyttäjänä olla luomassa tehokasta kierrätysyhteiskuntaa materiaali-, energia- ja kustannustehokkuutta edistävien palveluidemme kautta. Niin omien kuin asiakkaidemmekin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kuuluu olennaisesti strategiaamme ja liiketoimintaamme.
Palvelumme auttavat asiakkaitamme säästämään luonnonvaroja ja hillitsemään ilmastonmuutosta korvaamalla neitseellisiä raaka-aineita uusioraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla.
Jatkossa meidän tulee löytää keinoja nousta jätehierarkiassa ylöspäin muun muassa jalostamalla uusioraaka-aineita pidemmälle. Pyrimme aktiivisesti löytämään logistisia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä ratkaisuja sekä kuluttaja- että yritysrajapintaan ja kehittämään palveluita uudelleenvalmistukseen, kunnostus-, korjaus- ja purkutoimintaan. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia biologisen kierron edistämiseen ja ravinteiden palautukseen.
  • 15 maalis, 2016
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments