17marras2015

Ilmarinen

www.ilmarinen.fi/

Vastuullisuus on kiinteä osa Ilmarista: se on yksi yhtiön arvoista ja kuuluu jokapäiväiseen toimintaamme lakisääteisen eläketurvan hoitajana.
Se on myös olennainen osa Ilmarisen päivittäistä sijoitusvarallisuuden hoitoa. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa taloudellisten näkökulmien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hallintotapa-asioiden huomioimista sijoituspäätöksissä.

Ilmarisen hallituksen hyväksymä omistajapolitiikka määrittelee vastuullisuuden kriteerejä ja toimintatapoja. Omistajapolitiikka ohjaa salkkuvalintoja ja on siten salkunhoitajille tärkeä työkalu.

Ilmarinen pitää erittäin tärkeänä sitä, että sen sijoituskohteet noudattavat kansallisen lainsäädännön lisäksi myös kansainvälisiä normeja.

CLC-yhteistyö tuo Ilmariselle uuden mahdollisuuden lisätä tiedonvaihtoa yritysten ja muiden sijoittajien kanssa ilmastokysymyksissä. Ilmarinen lähestyy ilmastonmuutosta hiiliriskien ja niiden hallinnan näkökulmasta ja haluamme olla mukana rakentamassa puhtaampaa sijoitusympäristöä. Sidosryhmät odottavat Ilmariselta avoimuutta ilmastoriskien arvioinnin ja altistuman suhteen.
Ilmastoriskit vaikuttavat tulevaisuudessa sijoitusten tuottoihin mm. seuraavilla tavoilla: lainsäädännön muutokset, tiettyjen sijoituskohteiden karttaminen sekä ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset.
Ilmarinen teettää vuosittain suoran osakesalkun hiilijalanjälkilaskennan ja arvioi sijoitusten ilmastoriskejä.
  • 17 marras, 2015
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments