13heinä2018

Finanssiala

www.finanssiala.fi/linjaukset/ilmasto/

Finanssiala ry on etujärjestö, jonka jäseniä ovat pankit, vakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, arvopaperivälittäjät, sijoitusrahasto- ja rahoitusyhtiöt sekä finanssialan työnantajat.
Osa jäsenistä hoitaa lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia.

Finanssiala kantaa ilmastonmuutoksen riskejä ja rahoittaa sen torjuntaa

Finanssiala ry:n (FA) hallitus linjasi helmikuussa 2017 tukevansa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Suurena sijoittajana, luotonantajana, vakuuttajana ja omaisuudenhoitajana finanssiala on sidoksissa kaikkiin toimialoihin ja yhteiskunnan toimintoihin.

Ilmastonmuutos on riskitekijä yhteiskunnalliselle vakaudelle ja eri liiketoimintamalleille. Vakuutusala on nähnyt ilmastomuutoksen isona riskinä jo 1980-luvulta asti. Viime vuosien aikana koko finanssiala on lähtenyt kamppailuun yhdessä rintamassa.

Varautumisen ja sopeutumisen on yhä tärkeämpää olla osa yrityksen normaalia toimintaa. Varautuminen voi tuoda myös säästöjä ja avata yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Finanssialalla on tärkeä rooli rahoituksen kohdentamisessa ja asiakkaidensa sekä muiden sidosryhmien neuvonnassa.

Finanssiala ry on koonnut yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa raportointimallia, joiden avulla yhtiöt voivat kuvata omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja parantaa toimintansa läpinäkyvyyttä. Raportoinnissa käytetään indikaattoreita kuvaamaan ilmastonmuutosta hillitsevien toimien kehitystä vuosien varrella. Indikaattorien käytöstä yhtiöt päättävät itse.

Ilmastoindikaattorien lisäksi FA on tehnyt kolme muuta kestävän kehityksen sitoumusta, jotka digitalisoivat prosesseja ja siten ehkäisevät ilmastonmuutosta sähköisen asioinnin lisäämisellä.

  • 13 heinä, 2018
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments