27touko2016

Castrén & Snellman


www.castren.fi/fi/yritys/vastuullinen-liiketoiminta/

Castrén & Snellman on vaativien asianajopalveluiden edelläkävijä. Se perustettiin kesän kynnyksellä vuonna 1888. Asiakkaidemme menestyksen myötä meistä on kasvanut yli 250 hengen asianajotoimisto, jonka ovet avautuvat Helsingin, Moskovan ja Pietarin kautta kaikkialle maailmaan.
Liikevaihtomme oli 43,9 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Uskomme, että nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka rakentavat liiketoimintansa kestävälle perustalle. Siksi otamme vastuullisen liiketoiminnan periaatteet ennakoivasti huomioon asiakkaidemme arvoketjussa.

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun yritys ei tavoittele pelkästään lyhytjänteisiä tuloksia vaan kiinnittää katseensa tulevaan. Tämän päivän viisas yritysjohtaja ottaa huomioon kaikki kolme kestävyyden osa-aluetta eli yrityksen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset (people, planet, profit).

Neuvomalla asiakkaitamme voimme merkittävästi ohjata heidän toimintaansa yhä vastuullisempaan suuntaan. Emme kuitenkaan tyydy siihen, vaan haluamme itsekin toimia neuvojemme mukaan.

Castrén & Snellmanilla työtämme ohjaavat kansainväliseen ISO 26000 -standardiin perustuvat yritysvastuun periaatteet ja käytännöt.

Helsingin-toimistomme on Suomen ensimmäinen asianajotoimisto, joka on täyttänyt WWF:n Green Office -ympäristöohjelman vaatimukset. Päivittäisessä elämässämme pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme seuraamalla paperin ja sähkön kulutusta sekä matkustamisen vaikutuksia.

Osallistumme aktiivisesti myös moniin vastuullisuutta edistäviin verkostoihin. Näitä ovat muun muassa Climate Leadership Councel (CLC), Suomen yritysvastuuverkosto FIBS ja Suomen vastuullisen sijoittamisen foorum Finsif. Lisäksi osallistumme ilmastonmuutosta estävän lainsäädännön ja markkinakäytäntöjen sekä sijoitusinstrumenttien kehitystyöhön.

  • 27 touko, 2016
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments