19syys2017

Ålandsbanken

www.balticseaproject.org/fi

Ympäristön tukeminen on ollut osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997 ja tähän mennessä olemme lahjoittaneet yli 1.600.000 euroa ympäristön hyväksi. Itämeriprojektin kautta rahoitamme hyviä ideoita Itämeren hyväksi ja lisäämme tietoutta Itämeren tilasta. Vuonna 2016 lanseerasimme ainutlaatuisen, ympäristövaikutuksia mittaavan Itämerikortin, jonka avulla haluamme vaikuttaa kulutustottumuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Itämeren suojelu on tärkeä osa Ålandsbankenin toimintaa ja vastuullisuutta. Haluamme vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja haastaa muita yrityksiä mukaan ottamaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Haluamme lisätä tietoutta ilmastonmuutoksesta, jakaa näkemyksiämme ja jatkuvasti kehittyä toiminnassamme.

Viime vuonna lanseerasimme maailman ensimmäisen ilmastovaikutuksia mittaavan maksukortin, Itämerikortin. Itämerikortin avulla haluamme vaikuttaa kulutustottumuksiin. Lisäämällä tietoutta ja säännöllisesti muistuttamalla asiakkaita uskomme, että voimme saada aikaan muutoksen. Itämerikortti toimii jo itsessään muistutuksena, sillä sen merellinen ulkoasu on suunniteltu muistuttamaan asiakasta hänen valintojensa vaikutuksista. Korttiin sidotun Åland Indexin ansiosta asiakas voi nähdä ostostensa hiilijalanjäljen ja sen perusteella halutessaan parantaa Itämeren tilaa lahjoittamalla rahaa luonnonsuojeluun tai muuttamalla käyttäytymistään.

Kaikkien asiakkaidemme korttien ulkoasu tulee jatkossa olemaan sama; haluamme viestittää tarkoitusta ja sitoutumista hyvään asiaan perinteisen hierarkian sijaan.

Haluamme aikaan saada mahdollisimman suuren vaikutuksen ja siksi tarjoamme Åland Indexin myös muiden pankkien käyttöön. Tavoitteemme on, että Itämerikorttiin kytkettävä Åland Index tulisi käyttöön laajemminkin pankkisektorilla osana vastuullista toimintaa.

  • 19 syys, 2017
  • Svante Suominen
  • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments