Zero Emissions Day 21. syyskuuta

 

CLC:n tarkoituksena on auttaa jäseniään kehittämään ja innovoimaan ilmastoystävällisempiä tuotteita ja palveluita ja siten kasvattamaan positiivista hiilikädenjälkeään. Nollapäästöpäivän eli Zero Emissions Day:n aikana 21. syyskuuta nostamme esiin näitä ratkaisuja. 

Tavallisten ihmisten jokapäiväiset valinnat ovat avain pyrkimyksiimme vähentää päästöjä ja löytää kestävämpiä ratkaisuja. IPCC Working Group III -raportti ”Ilmastonmuutos 2022: Ilmastonmuutoksen hillitseminen” korostaa seuraavaa:

  • Tarvitsemme välittömiä ja merkittäviä päästövähennyksiä kaikilla aloilla, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen
  • Kysyntäpuolen toimenpiteet (infrastruktuurin käytön muutokset, loppukäyttöteknologian käyttöönotto sekä sosiokulttuuriset ja käyttäytymisen muutokset) ja uudet tavat palvelujen tarjoamiseen voivat vähentää kulutuksen globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä 40–70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Nollapäästöpäivä eli Zero Emissions Day keksittiin Nova Scotiassa, Kanadassa vuonna 2008. CLC aloitti tapahtuman järjestämisen Suomessa vuonna 2017. Nollapäästöpäivä on suunniteltu antamaan maailmalle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja lisäämään tietoisuutta hiilidioksidipäästöjen aiheuttamista haitoista. Tavoitteena on saada ihmiset tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja omassa elämässään. 

Vuonna 2023 keskitytään lukiolaisten yrityksille esittämään Nollapäästöpäivän haasteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi tapahtumaa: toinen Lempäälässä ja toinen opiskelijoille suunnattu tapahtuma Otaniemen lukiossa.

CLC:n jäsenorganisaatioita kannustetaan ilmoittamaan omat vuoden positiivisimmat ilmastotoimensa opiskelijoiden yrityksille esittämään haasteeseen.

Lukiolaisten nollapäästöpäivän haaste yrityksille

Ryhmä opiskelijoita Espoosta, Lempäälästä ja Tampereelta haastaa yritykset kertomaan vuoden positiivisimmista ilmastotoimistaan Nollapäästöpäivänä 21. syyskuuta 2023.

Ilmastoteko voi liittyä yritysten omien päästöjen vähentämiseen, yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa päästöjen vähentämiseksi tai uuden ilmastoystävällisen tuotteen tai palvelun kehittämiseen ja lanseeraamiseen. Ideana on, että kyseessä on konkreettinen toimenpide tai hanke, joka on jo toteutettu.

Yritysten tulee antaa tietoja ilmastotoimistaan kuvaamalla ne noin kymmenellä lauseella seuraavalla Google Forms-lomakkeella 12. syyskuuta mennessä. Kuvaukseen voi liittää linkin yrityksen verkkosivuille, joilla voi olla tarkempia tietoja yrityksestä ja sen ympäristövastuusta.

Kannustamme yrityksiä myös viestimään ilmastotoimistaan sosiaalisessa mediassa 21. syyskuuta käyttämällä tunnusta #zeroemissionsday. Myös Lempäälän ja Tampereen ilmastosoturit nostavat yritysten ilmastotoimia esiin sosiaalisessa mediassa.

Lukiolaiset tutustuvat 21. syyskuuta yritysten ilmastotoimiin ja äänestävät parhaan ilmastotoimen. Äänestykseen voivat osallistua kaikki Suomen lukiolaiset. Voittaja saa Nuorten ääni: Vuoden ilmastotoimi 2023 -diplomin ja kunniakirjan.

Kampanjan yhteistyökumppanit, CLC mukaan lukien, viestivät kampanjasta ja nostavat kiinnostavimmat yritysten ilmastotoimet esiin omissa kanavissaan.

tilaisuus lempäälässä

Osana Nollapäästöpäivää järjestettävä verkostotapahtuma on usean lempääläisen toimijan yhteinen tilaisuus, jossa tuodaan esille yhteisesti paikallisten toimijoiden aktiviteetteja ja ratkaisuja yksittäisistä toimenpiteistä laajempiin kokonaisuuksiin. Ideaparkin kauppakeskuksessa järjestettävän tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Lempäälän seurakunta.

Tapahtuma sisältää alustuksia, paneelikeskustelun ja mahdollisuuden yleisökysymyksille. Tilaisuuden järjestämisessä ovat mukana mm. Lempäälän seurakunta, CLC, Lempäälän lukion ilmastosoturit, Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän kunta, Tampereen yliopisto sekä Ideapark Oy. Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa kansalaisten, kuntalaisten, päättäjien ja seurakuntalaisten tietoisuutta ympäristöasioista ja päästövähennysmahdollisuuksista, levittää tietoa kehitteillä olevista ratkaisuista ja toiminnasta, edistää ilmastokumppanuuksien mahdollistumista ja vahvistaa yhdessä tekemisen vaikuttavuutta. 

Zero Emissions Day Kouluissa

Otaniemen lukio järjestää tapahtuman opiskelijoille. Tapahtuma striimataan Lukema-verkoston Youtube-kanavan kautta.