P2X-haaste

Climate Leadership Coalition on käynnistänyt Power-to-X -haasteen, jonka tavoitteena on saattaa teollisen mittakaavan P2X-projekteja esiselvitysvaiheeseen.

P2X-teknologialla tulee olemaan merkittävä rooli energiajärjestelmän ja teollisen tuotannon uudistamisessa päästöttömiksi. P2X-teknologian perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon ja tarvittaessa takaisin sähköksi. Sitä voidaan soveltaa muun muassa synteettisten polttoaineiden, kemikaalien sekä syötäväksi kelpaavien proteiinien tuotantoon.

P2X-haaste totetutetaan CLC:n perustaman sektori-integraatio teemaryhmän kautta. Sektori–integraatio on yksi keskeinen keino vähentää liikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen ja teollisuuden prosessien kasvihuonekaasupäästöjä. Sektori-integraatiossa energiankulutus- ja energiantuotantosektorin välille muodostuu uudenlaisia yhteyksiä, joissa puhtaan energian hyödyntäminen on keskeistä. Myös puhtaan vedyn tuotanto sekä uudet bio- ja kiertotalouden ratkaisut ovat tärkeä osa sektori-integraatiota.

Haasteen tavoitteena on saattaa esiselvitysvaiheeseen teollisen mittakaavan P2X-projekteja seuraavilla alueilla:

  • puhtaan vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotanto
  • vähähiilisten metallien tuotanto
  • synteettisen ruoan tuotanto
  • synteettisten lannoitteiden tuotanto

Ensimmäisenä konkreettisena hankkeena CLC aloittaa kehittämään jäsentensä ja verkostojensa kanssa Power-To-Fuel-hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa laajaamittaisen synteettisten polttoaineiden tuotannon mahdollisuuksista liikennesektorin tarpeisiin Suomessa.

Haastamme organisaatiot liitymään CLC:n P2X-haasteeseen ja sektori-integraatioryhmään ilmoittautumalla ryhmän vetäjälle kehitysjohtaja Juha Turkille juha.turkki@clc.fi.