Vihreä siirtymä mahdollistaa viisaan ilmastopolitiikan ja talouden kasvun 

 

Suomen seuraava hallitus on uuden edessä. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa vihreän siirtymän toimialat ovat se talouden alue, jolta tulee hyviä uutisia. Teknologiset harppaukset siivittävät yritysten investointisuunnitelmia eri puolilla Suomea ja nostavat tuotannon ja viennin kasvunäkymät merkittäviksi. 

Luonnonvaramme, osaamisemme ja kykymme prosessien kehittämiseen antavat Suomelle etulyöntiaseman vihreässä siirtymässä suhteessa moniin kilpailijoihin. Meillä on osaavaa työvoimaa ja merkittävät luonnonvarat. Suomella on myös ainutlaatuinen mahdollisuus lisätä uusiutuvan ja päästöttömän sähkön tuotantoa, mikä mahdollistaa siirtymän monilla aloilla. 

Lupaavia alkuja on laajasti: kestävät palvelut, teollisuuden laitteet, vihreä teräs, kiertotalousakut, vetytalous, uudet proteiinilähteet, biopohjaiset kankaat, jakamistalouden alustat, päästötön energiantuotanto, polttoon perustumaton lämmitys ovat vain joitain esimerkkejä. Näiden vihreän siirtymän ratkaisujen kautta suomalainen vientiteollisuus uusiutuu ja pääsee kiinni nopeasti kasvaviin kestävien tuotteiden maailmanmarkkinoihin.  

Me Climate Leadership Coalitionissa ajattelemme, että pärjätäksemme vihreän siirtymän kansainvälisessä kilpailussa meidän Suomessa on oltava nykyistä kunnianhimoisempia ja luotava yrityksille muutoksiin kannustava toimintaympäristö. BCG:n kanssa tekemämme Vihreän kasvun keihäänkärjet -tutkimuksen johtopäätöksinä ehdotamme neljää kokonaisuutta vihreän kasvun ja viennin edistämiseksi ja niihin liittyviä toimenpiteitä. 

I Houkutellaan vihreät investoinnit Suomeen 

 • Lupaprosessien vauhdittaminen vihreän siitymän investointihankkeissa 
 • Byrokratian ja lainsäädännöllisten pullonkaulojen poistaminen 
 • Operointiympäristön ennakoitavuus ja kannattavuus  
 • Pilotointi- ja demonstraatiovaiheiden riskinjako 

II Luodaan’first mover’ -etu ja ponnahduslauta maailmalle 

 • Julkisen sektorin vihreät hankintakriteerit (esim. puinen julkisrakentaminen, rakennusten energiaperuskorjaaminen)  
 • Vihreää kysyntää vauhdittava politiikka ja tuet (esim. kaavoitus, sekoitusvelvoitteet) 

III Varmistetaan nopea skaalaaminen 

 • Osaajien varmistaminen koulutuksella  
 • Ulkomaisen osaamisen houkuttelu Suomeen  
 • Kantaverkon kantokyvyn varmistaminen  
 • Tutkimuksen ja tuotekehityksen tukeminen 

IV Luodaan ja ohjataan vihreää kysyntää Suomeen 

 • Online -alusta Suomen vihreille ratkaisulle läpi toimialojen  
 • Suomeen Green Tech –messut: vihreän teknologian ’Slush’ 
 • Vihreän kasvun PR-strategia ja medianäkyvyys keihäänkärki- aloille 

 

Nämä toimet ja ennakoitavaa toimintaympäristöä vahvistava Hiilineutraalius 2035 –tavoite vievät Suomen vauhdikkaan kestävän kasvun uralle. Sen lisäksi tarvitaan  suunnitelma hiilinegatiivisuuteen pääsemiseksi. Tämän lisäksi täytyy muistaa, että ilmastonmuutos ja luontokato kiihdyttävät toisiaan ja niihin tulee etsiä ratkaisuja yhtä aikaa. 

Päätöksentekijöiltä vaaditaan nyt uudenlaista ajattelua teollisuudesta ja kestävästä kasvusta. Meidän on luotava kannustava, ennakoitava ja pitkäjänteinen toimintaympäristö. Tehdään muutos yhdessä.  

Ota yhteyttä! 

Tuuli Kaskinen 

Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja