Julkaisut

HIILIKÄDENJÄLKIOPAS KAUPUNGILLE JA ALUEILLE

Vuonna 2021 CLC aloitti kaupungeille ja alueille suunnatun kehityshankkeen, jonka tarkoituksena oli määritellä ja esitellä, miten kaupungit ja alueet voivat kehittää omaa hiilikädenjälkeään ja edistää kestävää kasvua sen mukaisesti. Hiilikädenjälki tarkoittaa niitä myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita tuotteen tai palvelun käytöllä on muihin vastaaviin tuotteisiin tai palveluihin verrattuna. 

Kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita, joiden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja ja saavuttaa hiilineutraalius. Päästöjen leikkaamisessa on keskitytty kaupunkien oman hiilijalanjäljen pienentämiseen, vaikka kaupungeilla on mahdollisuuksia laajempiinkin päästövähennyksiin hyödyntämällä uusia ja innovatiivisia ilmastojohtajuusaloitteita, jotka vähentävät myös muiden toimijoiden hiilijalanjälkiä. Tässä hankkeessa muokattiin LUT-yliopiston ja VTT:n kehittämää hiilikädenjälkimenetelmää kaupungeille ja alueille sopivaksi tavoitteena luoda mittari myönteisten ilmastotoimien arviointiin yhteisöjen tasolla. 

Hiilikädenjälkimenetelmällä voidaan selvittää ja ilmoittaa ilmastovaikutus, jonka tuote, palvelu tai hanke asiakkaalle tai edunsaajalle tuottaa verrattuna ratkaisuun, jossa toimintaa olisi jatkettu entiseen tapaan. Kaupunkien ja alueiden tapauksessa hiilikädenjäljen tavoitteena on tuoda näkyväksi kaupungin ilmastojohtajuushankkeet niiden myönteisten vaikutusten maksimoimiseksi sekä kaupungissa että sen ulkopuolella. Kaupungit voivat tuottaa kädenjäljen pääasiassa kolmen mekanismin kautta: omistajuus, toimintaympäristö ja hankkeet. Lisäksi voidaan määritellä mekanismi, joka liittyy kaupungin sisäisiin yrityksiin, mutta siitä tulee raportoida erikseen. 

Kaupungin hiilikädenjälki on työkalu, joka mahdollistaa kaupungin hiilineutraaliustavoitteita laajemman strategisen suunnittelun. Lisäksi se on tiedonvälitystyökalu markkinointiin ja brändäykseen uuden toiminnan ja uusien yritysten ja asukkaiden houkuttelemiseksi alueelle. Systemaattisen strategiatyön avulla kaupungit voivat maksimoida kädenjälkipotentiaalinsa myös tulevina vuosina. 

Konseptin on laatinut LUT-yliopisto, ja se on nyt kaupunkien ja alueiden käytettävissä. Hankkeen rahoitti Uudenmaan liitto.

 

Lisätietoja: Lisätietoja: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 453 4881 and Senni Raunio, asiantuntija, Climate Leadership Coalition, senni.raunio@clc.fi +358 50 3512390

AT THE CROSSROADS – leadership in the age of climate change

Jouni Keronen and Mari Pantsar

”Jos ilmastokriisin torjunnassa ei onnistuta ajoissa miljardit ihmiset joutuvat kärsijöiksi ja vaikutukset talouteen sekä yhteiskuntarauhaan ovat tuhoisia. Tämä teos kertoo ilmastonmuutoksen syyt ja ilmastonmuutoksen hillinnän keinot. Tarvittavien toimien valtava määrä ja kiireellisyys – erityisesti tarvittavien investointien liikkeelle saaminen – haastaa nykyiset hallintomallimme. Keinoja on, mutta kuinka ne saadaan käyttöön?”

Jouni Keronen on Euroopan suurimman ilmasto-businessverskoston Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja. Mari Pantsar on Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja.

Talousjulkaisu Forbes julkaisi ”At the Crossroads” -raportista arvion 3.9.2021. George Kell kirjoittaa arviossaan: ”At the Crossroadsilla on suuri koulutuksellinen arvo. Teos on ladattavissa ilmaiseksi ja toivottavasti mahdollisimman moni päättäjä, yritysjohtaja, opettaja ja kadunmies lukee teoksen ja omaksuu sen viestin. Ilmastojohtajuus on oltava meidän jokaisen huolenaiheemme”. Forbesin koko arvio on luettavissa tästä linkistä: https://www.forbes.com/sites/georgkell/2021/09/03/at-the-crossroads/?sh=4fb2050040c8

At the Crossroads on ladattavissa ilmaiseksi. Tekijät pyytävät, että lukijat harkitsevat lahjoituksen tekemistä Tiina ja Antti Herlinin säätiön Lasten ja nuorten ilmastorahastolle: https://tahsaatio.fi/saatio/lasten-ja-nuorten-ilmastorahasto/.

Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien. Niiden ei ole tarkoitus edustaa Climate Leadership Coalitionin (CLC) tai sen jäsenten mielipiiteitä tai näkemyksiä. CLC on julkaissut lausuntoja joistakin teoksessa esiintyvistä aiheista. Ne ovat luettavisssa CLC:n verkkosivulta: https://clc.fi/fi/clcn-missio/politiikkaehdotukset-ja-lausunnot/

At the Crossroads on päivitetty englanninkielinen versio Mari Pantsarin ja Jouni Kerosen kirjasta Tienhaarassa, jonka Docendo julkaisi vuonna 2019.

Lisätiedot: 

Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, p. +358 50 4534881

Mari Pantsar, johtaja, Sitra, mari.pantsar@sitra.fi +358 294 618210

Lehdistötiedote: https://clc.fi/fi/2021/09/03/climate-leadership-coalitionin-uutuusraportti-aikaikkuna-hallittuun-siirtymaan-hupenee-ilmastonmuutoksen-hillinnassa/

TIENHAARASSA – johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella

Mari Pantsar ja Jouni Keronen

Tienhaarassa on Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsarin ja Euroopan suurimman ilmasto-businessverskoston Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Kerosen teos ilmastonmuutoksen syistä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoista. Tienhaarassa oli vuonna 2020 ehdolla Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Valintaraati antoi kirjalle tunnustuspalkinnon todeten valintaperusteissaan, että ”Ajankohtaisuuden ja teeman yhteiskunnallisen kriittisyyden vuoksi kirja on merkittävä panos keskusteluun ilmastonmuutoksesta. Kirja tuo ajatusjohtajuutta teeman käsittelyyn sekä konkretiaa ja ratkaisuehdotuksia.”

Pantsarin ja Kerosen teos on ladattavissa Dodendon verkkokaupasta.