HIILIKÄDENJÄLKIMENETELMÄ

Hiilikädenjälki on keskeinen ilmastovaikutusten indikaattori, joka osoittaa, kuinka tuote tai palvelu voi vähentää muiden hiilijalanjälkeä. Lisätietoa menetelmästä löytyy CLC:n jäsenten VTT:n ja Suomen LUT-yliopiston Hiilikädenjälkioppaasta (2.0).

Tämän sivun materiaalit voi ladata ja käyttää omaksi hyödyksi. Toinen näistä tiedostoista on lyhyt, yhden sivun mittainen artikkeli kädenjälkimetodologiasta nimeltä Hiilikädenjälkimetodologia lyhyesti. Toinen on PowerPoint-esitys nimeltä Esitys hiilikädenjälkimetodologiasta, jonka avulla hiilikädenjälkimetodologiaa tuotteille ja palveluille voidaan esitellä tarkemmin. Molemmat perustuvat yllä mainittuun hiilikädenjälkioppaaseen, sekä menetelmää käyttävien yritysten kanssa käytyihin keskusteluihin.

Hiilikädenjälkimetodologia lyhyesti

Esitys hiilikädenjälkimetodologiasta

Lisätietoja: Senni Raunio, asiantuntija, projektitoiminnan kehittäminen ja jäsensuhteet, Climate Leadership Coalition, senni.raunio@clc.fi, +358 50 3512390.

Viestintäohjeet hiilikädenjäljen käytölle

Hiilikädenjälki on erittäin hyödyllinen liiketoiminnan kehittämiselle. Se esimerkiksi auttaa keskittymään strategisiin tavoitteisiin tuotekehityksessä, jotta asiakkaat voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään käyttäessään yhtiön ratkaisuja. Se myös edistää liiketoiminnan uudistumista ja tarjoaa faktoihin perustuvaa tietoa tuotteiden tai palveluiden ilmastohyödyistä. Kädenjälki auttaa mittaamaan ja viestimään ilmastohyötyjä asiakkaille ja sidosryhmille, sekä auttaa yrityksiä kohdentamaan resurssejaan ilmastoystävällisiin innovaatioihin ja investointeihin. Kädenjäljen laskeminen auttaa yritystä myös viestimään ilmastohyödyistä sijoittajille.

Ilmastohyötyjen viestiminen menetelmän ohjeiden mukaisesti on äärimmäisen tärkeää, koska ole olemassa riski viherpesusyytöksistä. Tärkein osa hiilikädenjälkien viestinnässä on olla läpinäkyvä ja tarjota mahdollisimman paljon tietoa. Läpinäkyvyyden tarve korostuu, mutta samalla viestinnän on oltava käytännöllistä, helppoa ymmärtää ja kunnioitettavaa luottamuksellisuuden vuoksi. Viestintäohjeistuksemme ottaa huomioon kaikki nämä lähtökohdat.

Olemme koonneet keskeiset periaatteet, sekä välttämättömät että suositeltavat, tämän linkin takana olevaan asiakirjaan (englanniksi): Carbon handprint communication guidelines.

Näiden periaatteiden lisäksi olemme keränneet esimerkkejä yrityksiltä siitä miten he ovat kommunikoineet ratkaisuidensa hiilikädenjälkiä. Nämä esimerkiksi löytyvät tämän linkin takaa (englanniksi): Company examples in communicating carbon handprints.

Nämä ohjeet on toteutettu TT Säätiön myöntämällä rahoituksella.

KANSAINVÄLINEN HIILIKÄDENJÄLKIPALKINTO

Climate Leadership Coalition (CLC) ja Vancouverin kaupungin talouskomissio julkistivat maailman ensimmäisen hiilikädenjälkikilpailun maaliskuussa 2022. International Carbon Handprint Award -palkintoa voivat tavoitella kaikki maailman yritykset ja organisaatiot, joiden valmistamat tuotteet tai myymät palvelut auttavat asiakkaita tai kuluttajia vähentämään hiilijalanjälkeään.

Hiilikädenjälki on tärkeä ilmastovaikutuksen mittari, joka osoittaa kuinka uusi tuote tai palvelu pienentää kuluttajan tai asikkaan hiilijalanjälkeä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä tai lisäämällä hiilinieluja. International Carbon Handprint Award myönnetään kahdessa sarjassa: Ilmastopositiivisin hiilikädenjälkituote (The Most Climate Positive Carbon Handprint Product) ja Potentiaalisin hiilikädenjälki-innovaatio (The High Potential Carbon Handprint Innovation).

Ensimmäiset palkinnonsaajat ovat globaali digitaaliseen automaatioon ja energianhallintaan erikoistunut Schneider Electric ja pohjoismainen teräsyhtiö SSAB.

CLC ja VAC julkistivat voittajat New Yorkissa Climate Week NYC ‑konferenssissa 21.9.2022.

Schneider Electric palkittiin Ilmastopositiivisin hiilikädenjälkituote ‑sarjassa Altivar-taajuusmuuttajistaan (VSD). Altivar-taajuusmuuttajat ovat älykkäitä, dataa kerääviä ja jakavia linkittyneitä laitteita, jotka nostavat toimintatehokkuutta, vähentävät kustannuksia ja parantavat tuottavuutta. Potentiaalisin hiilikädenjälki-innovaatio ‑sarjassa palkinnon sai SSAB:n hiilidioksidipäästöjä vähentävä fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka HYBRIT.

International Carbon Handprint Award ‑palkinnon tuomaristo myönsi myös kunniamaininnat kolmen eri yrityksen tuotteille. Kunniamaininnan saivat Neste MY uusiutuva diesel Ilmastopositiivisin hiilikädenjälkituote -sarjassa sekä Schneider Electricin kaasueristeinen RM AirSeT ‑kojeisto ja Polar Night Energyn lämpöenergiavarasto Potentiaalisin hiilikädenjälki-innovaatio ‑sarjassa.

Hiilikädenjäljen laskemiseen voi perehtyä VTT:n ja LUT-yliopiston julkaisun Carbon Handprint Guide (2.0) avulla. VTT JA LUT ovat CLC:n jäseniä.