TCFD-HAASTE​

Yritykset kohtaavat sidosryhmien, sijoittajien, rahoittajien, asiakkaiden ja liikekumppanien paineen kommunikoida avoimesti pyrkimyksistään vähentää ilmastoon liittyviä liiketoimintariskejä. Yritysten halutaan myös kertovan, kuinka ne aikovat edistää pitkäaikaista kilpailukykyään vähähiilisessä taloudessa.

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures on luonut yrityksille kansainvälisen raportointisuosituksen, kuinka sisällyttää tiedot ilmastoon liittyvistä yrityksen riskeistä ja mahdollisuuksista yrityksen taloudelliseen raportointiin. Uraauurtavat yritykset ovat jo aloittaneet näiden suositusten toteuttamisen. On todennäköistä että rahoituslaitokset vaativat tulevaisuudessa TCFD-raportointia kaikilta yhteistyökumppaneiltaan ja suurilta lainanottajilta.

Climate Leadership Coalition on sitoutunut kumppaninsa We Mean Business Coalitionin kanssa kannustamaan ja tukemaan yrityksiä TCFD-suositusten toteuttamisessa. Liittymällä TCFD-haasteeseen yritykset voivat päivittää taloudellista raportointiaan ja hyötyä samalla yhteistyöstä CLC:n verkoston kanssa.

Kuinka organisaatiosi voi liittyä:

  1. Täytä osallistumislomake, josta ilmenee, että yrityksesi pyrkii panemaan täytäntöön Task Force on Climate-Related Financial Disclosures -konseptin suositukset.
  2. Lue ja allekirjoita sitoutuminen Climate Disclosure Standards Boardin periaatteisiin.
  3. Osallistu avaustilaisuuteen, josta saat hyödyllistä tietoa projektista. Sinulla on myös mahdollisuus jakaa ajatuksia ja ideoita muiden haasteeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa.
  4. Kirjaa Task Force on Climate-Related Financial Disclosuresin suositukset yrityksesi taloudelliseen raportointiin kolmen vuoden kuluessa sitoumuksen päivämäärästä niin täysimääräisesti kuin mahdollista. Tukea raportoinnin eri vaiheisiin saa ryhmäkokouksissa, ja haastekumppanit tarjoavat mielellään maksettuja konsultointipalveluita auttaaksesi sinua prosessissa.

Miksi liittyminen on hyvä idea?

TCFD-suositusten toteuttaminen yrityksen taloudellisessa raportoinnissa

  • parantaa organisaatiosi ymmärrystä ilmastomuutoksesta ja siihen varautumista
  • parantaa yrityksesi kykyä hyödyntää ilmastonmuutoksen lieventämisestä johtuvia liiketoimintamahdollisuuksia
  • parantaa yrityksesi läpinäkyvyyttä ilmastokysymyksissä tärkeille sidosryhmille, kuten sijoittajille, asiakkaille ja liikekumppaneille
  • näytät sitoutumisesi vähähiilisen talouden edistämiseen.

Yritykset, jotka ovat panneet täytäntöön TCFD-suositukset

Varma

Yritykset, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan TCFD-suositukset

Fortum