POLITIIKKAEHDOTUKSET JA LAUSUNNOT

CLC tekee politiikkaehdotuksia hallituksille ja muille sidosryhmille yhteiskunnan vihreän transition ja vihreän elpymisen nopeuttamiseksi. CLC uskoo, että tarvittavien vihreiden investointien edellytys ovat päättäjien järjestelmällinen sitoutuminen transitioon ja pitkäaikainen sekä ennustettava ilmastopolitiikka.

CLC:n lausunto maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Climate Leadership Coalition kiittää mahdollisuudesta lausua koskien luonnosta maankäytön ilmastosuunnitelmaksi (MISU) maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntöön VN/4507/2021. Maankäyttöön kohdistuu nyt entistä useammanlaisia paineita: maankäyttö rakentamiseen,...

CLC:n lausunto kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta

Climate Leadership Coalition kiittää mahdollisuudesta lausua koskien luonnosta kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta VN/11385/2020. Nykyinen ilmasto- ja energiastrategia käsittelee haastetta erityisesti yhdestä tärkeästä näkökulmasta: energian saatavuuden,...