POLITIIKKAEHDOTUKSET JA LAUSUNNOT

CLC tekee politiikkaehdotuksia hallituksille ja muille sidosryhmille yhteiskunnan vihreän transition ja vihreän elpymisen nopeuttamiseksi. CLC uskoo, että tarvittavien vihreiden investointien edellytys ovat päättäjien järjestelmällinen sitoutuminen transitioon ja pitkäaikainen sekä ennustettava ilmastopolitiikka.

CLC:n lausunto hallituksen Ilmastovuosikertomuksesta 2023

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Coalition ry:ltä (CLC) asiantuntijalausuntoa Ilmastovuosikertomuksesta 2023 (K 17/2023 vp). Kiitämme tästä mahdollisuudesta. Ilmastovuosikertomus antaa hyvän kuvan yleisestä kasvihuonekaasujen...

Kirje Suomen hallitusneuvottelijoille jakeluvelvoitteesta

CLC lähetti Suomen hallitusneuvottelijoille kirjeen jakeluvelvoitteesta 16.5.2023 yhdessä Gasumin, Lassila & Tikanojan, Postin ja Valion kanssa. Kirjeen allekirjoittajat pitävät jakeluvelvoitteen alentamista harkitsemattomana kolmesta syystä: Jakeluvelvoite on...