POLITIIKKAEHDOTUKSET JA LAUSUNNOT

CLC tekee politiikkaehdotuksia hallituksille ja muille sidosryhmille yhteiskunnan vihreän transition ja vihreän elpymisen nopeuttamiseksi. CLC uskoo, että tarvittavien vihreiden investointien edellytys ovat päättäjien järjestelmällinen sitoutuminen transitioon ja pitkäaikainen sekä ennustettava ilmastopolitiikka.

EU tarvitsee kokonaisvaltaisen maankäytön ja biotalouden strategian

Jotta ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä, EU:n on vähennettävä päästöjä noin 90 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Tämän tavoitteen saavuttamisessa aurinkotaloudella, sähköistämisellä ja vetypohjaisilla ratkaisuilla sekä kiertotaloudella...

CLC:n kommentit Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen puheenjohtaman ministerityöryhmän 15.3.2021 julkistama luonnos Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaksi kattaa hyvin avainalueet vihreän siirtymän edistämiseksi. Suunnitelman mukaisesta noin kahden miljardin euron rahoituksesta...