CLC:N MISSIO

Climate Leadership Coalition on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. CLC:llä on 99 organisaatiojäsentä: 69 yritystä, 9 yliopistoa, 5 etujärjestöä, 7 kaupunkia, 6 tutkimuslaitosta, 2 säätiötä ja 1 työmarkkinakeskusjärjestö. CLC on hyväksynyt myös 66 henkilöjäsentä. Jäsenemme työllistävät maailmanlaajuisesti lähes miljoona ihmistä ja yritysjäsentemme markkina-arvo on lähes 70 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta.

CLC:n perustivat vuonna 2014 Fortum, KONE, Neste, St1, Outotec, Caverion ja Sitra. CLC:n perustamiseen johtaneen ensimmäisen kokouksen kutsui koolle KONEen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.

CLC uskoo, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on mahdollista, taloudellisesti järkevää ja rahoitettavissa. Jäsenemme pyrkivät olemaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä omien alojensa johtajien joukossa. Tavoitteemme on saada liiketoimintaratkaisujen kautta yhdessä aikaan merkittäviä myönteisiä ilmastovaikutuksia. Ilmaston suojeleminen voi olla ja sen pitäisi olla taloudellinen kannustin, jonka avulla varhaiset sopeutujat voivat hyötyä ja tulla kannattavammaksi. CLC järjestää säännöllisiä teemaryhmäkokouksia jäsenilleen ja tekee ilmastotyöhön liittyviä politiikkaehdotuksia hallituksille ja muille sidosryhmille. CLC kannustaa päätöksentekijöitä nopeuttamaan yhteiskunnan vihreää transitiota ja elpymistä ennustettavien ja kunnianhimoisten politiikkojen sekä systeemisten markkinalähtöisten ratkaisujen avulla. Ennustettavuus ja systeemiset ratkaisut ovat merkittävien investointien edellytys.

CLC auttaa jäseniään tulemaan entistä vahvemmiksi ilmastojohtajiksi tunnistamalla ja ottamalla käyttöön parhaat yrityskäytännöt, poliittiset lähestymistavat ja strategiat sekä osallistumalla aktiivisesti ilmastopolitiikan kehittämiseen Suomessa sekä pohjoismaisella, EU:n ja globaalilla tasolla.