Call on Carbon

Climate Leadership Coalition, Hagainitiative ja Skift Business Climate Leaders tukenaan Corporate Leaders Group Europe, BCSD Portugal ja CER – Sustainable Business Network Slovenia ovat käynnistivät helmikuussa 2021 Call on Carbon -hankkeen, jonka tavoitteena on nopeuttaa ilmastoinvestointeja ja hiilidioksidipäästöjen tehokkaan hinnoittelun käyttöönottoa.

Tällä hetkellä hiilen hinnoittelun ohjelmat kattavat vain neljäsosan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja vain murto-osa näistä päästöistä on Pariisin sopimuksen suosittelemissa rajoissa. Fossiilisten polttoaineiden suorat tuet ovat kymmenkertaiset ja niiden polttamisen tuottamat epäsuorat kustannukset ja ilmastonmuutoksen vahvistamat vaikutukset satakertaiset hiilen hinnoittelun tuottamiin tuloihin verrattuna.

Tahdin on nyt muututtava. Vuosi 2050 on vain yhden investointikierroksen päässä, ja nyt on todennäköisesti viimeinen mahdollisuus korjata näitä käytäntöjä. Kehotimme valtioita toimimaan asiassa jo vuoden 2021 aikana ja jatkamme aloitetta niin kauan kuin se on tarpeen. Se tukisi Glasgow’n COP26-ilmastokokousta ja auttaisi saamaan aikaan todellisen muutoksen.

Call on Carbon -hankkeen allekirjoittajat kehottavat valtioita

  1. asettamaan hiilineutraaliustavoitteidensa tueksi Pariisin sopimuksen mukaiset tehokkaat, luotettavat ja tarkoituksenmukaiset hiilipäästöjen hinnoitteluvälineet, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan investointipolun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi
  2. yhdenmukaistamaan hiilipäästöjen hinnoitteluvälineensä tarpeen mukaan eri maiden välillä vakaan ja ennustettavan investointiympäristön aikaansaamiseksi
  3. valmistelemaan Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisesti säännöt kansainväliselle markkinamekanismille, joka tukee kustannustehokkaita torjuntatoimenpiteitä, muodostaa tasavertaisen toimintakentän ja minimoi hiilivuodot edistäen entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

 

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881, Nina Ekelund, toiminnanjohtaja, Hagainitiative nina.ekelund@hagainitiativet.se +46735022464 ja Bjørn K. Haugland, toimitusjohtaja Skift, bjorn@skiftnorge.no +4797687315