Työmarkkinakeskusjärjestöt, Climate Leadership Coalition sekä kehitysjärjestöjä edustava Fingo vetoavat avoimella kirjeellä EU:n ja sen jäsenmaiden poliittisiin päättäjiin ja kansalaisiin: ei tingitä ilmastopolitiikan kunnianhimosta. Toteutetaan vihreää siirtymää tavalla, joka ajaa sekä ympäristön, kestävän talouden että ihmisten hyvinvoinnin asiaa. Allekirjoittaneet järjestöt edustavat 15 000 yritystä ja 2 miljoonaa työntekijää.

 

Arvoisat päättäjät ja kansalaiset,

Ilmastonmuutos etenee erittäin huolestuttavaa vauhtia. Viimeisten 12 kuukauden keskimääräinen globaali lämpötila oli 1.61°C astetta esiteollista aikaa lämpimämpi (lähde). Vuoden 1980 jälkeen Eurooppa on lämmennyt kaksi kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin ja on maailman nopeimmin lämpenevä maanosa. Tämä on näkynyt äärisäiden – myrskyjen, tulvien, kuivien kausien ja metsäpalojen – yleistymisenä.

Vuonna 2023 tehdyn YK:n globaalin tilannearvion (global stocktake) jälkeen ilmastoneuvottelujen osapuolten odotetaan kiristävän ilmastotoimien tavoitetasoa. Tilannearvio osoitti, että ilmastonmuutoksen hillintätoimet eivät ole riittäviä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin nähden ja hiilibudjetti 1,5°C – tavoitteeseen hupenee nopeasti (lähde).

Euroopan unioni on tähän asti ollut ilmastoimien ajuri. On tärkeätä, että EU jatkaa tässä roolissa. Jos EU:n asenne ja tavoitteet kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kohtaan laimentuvat, on vaikea nähdä tahoa, joka ottaisi ja osoittaisi riittävää johtajuutta. Tämän vuoksi tulevilla EU-vaaleilla on mm. ilmastonmuutoksen hillinnässä ratkaiseva globaali vaikutus.

EU-vaalien isoksi kysymykseksi on nousemassa Euroopan vihreän siirtymän eteneminen. On kuultu väitteitä, että ilmasto- ja luontotoimista tulisi tinkiä talouden ja nykyisten työpaikkojen vuoksi. Tätä emme allekirjoita – asia on juuri päinvastoin.  Olemme vakuuttuneita, että vihreä siirtymä on ennennäkemätön mahdollisuus kasvattaa talouttamme – kehittää uutta liiketoimintaa, houkutella investointeja, luoda uusia kestäviä työpaikkoja ja tuoda sitä kautta verotuloja ja rahoitusta hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin. Siirtymän hyödyt ovat myös tiedostaneet EU:n kilpakumppanit Kiina ja Yhdysvallat, jotka panostavat voimakkaasti vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.

Kasvaneessa kansainvälisessä kilpailussa EUn pitää terävöittää omaa vihreän kasvun strategiaansa. On tärkeätä, että vuoden 2030 ilmastotavoitteet toteutetaan tehokkaasti ja että Pariisin sopimuksen kannalta riittävästä vuoden 2040 tavoitteesta päätetään nopeasti.  Tarvittavan poliittisen tuen saamiseksi, siirtymä on toteutettava alueellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tämän lisäksi on panostettava voimakkaasti osaamisen kehittämiseen.

Arvoisat Euroopan unionin päättäjät ja kansalaiset, EU:lla on monta hyvää syytä jatkaa ilmastojohtajuutta. Toivomme, että jokainen meistä edistäisi sitä mahdollisuuksiensa mukaan.

 

Ystävällisin terveisin,

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtaja, Climate Leadership Coalition

Eva Biaudet, hallituksen puheenjohtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK

Maria Löfgren, puheenjohtaja, Akava

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

 

Lisätiedot:

Juha Turkki, kehitysjohtaja, juha.turkki@clc.fi, +358 45 346 1925

Ada Virnes, ilmastotyön asiantuntija, Fingo, ada.virnes@fingo.fi +358 50 317 6720

Pia Björkbacka, Johtava asiantuntija, ilmasto ja kestävä kehitys, SAK, pia.bjorkbacka@sak.fi  +358 50 464 5342

Ulla Heinonen, johtaja, EK, ulla,heinonen@ek.fi, +358 40 5506982

Piian Rekilä, yhteiskunta-asioiden päällikkö, Akava, piia.rekila@akava.fi, +358 44 3009 484

Jaakko Haikonen, asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka, STTK, jaakko.haikonen@sttk.fi, +358 400 273 385

Lataa kirjeen pdf-muotoisena tässä.