Euroopan unioni on kriittisessä vaiheessa. Yhteen kietoutuneet talous-, turvallisuus ja ympäristöhaasteet on pakko ratkaista samalla kun eurooppalaisten yritysten, yliopistojen ja kaupunkien kilpailukykyä vahvistetaan. Tämä onnistuu vain suuntaamalla eurooppalainen politiikka puhtaan kasvun mahdollisuuksiin ja kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan.  

Pohjoiseurooppalaisille yritykselle eurooppalainen ilmastopolitiikka on ollut monella tapaa hyödyksi. Toimiva päästökauppajärjestelmä ja nykyisen komission päähanke European green deal ovat luoneet ennakoitavan toimintaympäristön.  

Viime vuosina on kuitenkin tehty myös liian yksityiskohtaista ja toimijoiden näkökulmasta sekavaa ohjausta. Tämä on kasvattanut raportointitaakkaa ja tehnyt rahoituksen saamisen liian monimutkaiseksi.   

“CLC tukee komission ehdotusta 90% päästövähennystavoitteesta. Nykyisellään vihreän talouden rahoitus on kuitenkin kilpailijamaihin verrattuna Euroopassa monimutkaisesti organisoitu ja siksi yrityksille monesti tehotonta. Pelkästään rahoitusjärjestelmää sujuvoittamalla voitaisiin saada tarvittavia päästövähennyksiä ja kilpailukykyhyötyjä”, sanoo CLC:n toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.   

Aikaisemmin CLC:n piiriissä on ajateltu, että eurooppalainen päästökauppajärjestelmä hoitaa ilmastopolitiikan ohjauksen suuret linjat. Kiinasta ja Yhdysvalloista tuleva uudenlainen valtiontukikilpailu pakottaa kuitenkin Euroopan miettimään ratkaisuja uudelleen.   

“Tarvitsemme edelleen päästökauppajärjestelmän, joka ohjaa talouden siirtymää pois fossiilisista raaka-aineista. Sen lisäksi tarvitaan myös tukia, jotka allokoidaan merkittävimmin päästöjä vähentäviin ja kasvua vauhdittaviin kohteisiin. Nämä tuet pitää saada pian paikalleen, sillä korona-pandemian aikaan pystytetty elpymisrahasto loppuu jo vuoden 2026 lopussa”, jatkaa Kaskinen.   

CLC:n ehdotuksissa seuraavan komission työohjelmaan on neljä kärkeä:   

  1. Ilmastopolitiikan kunnianhimo on säilytettävä. Komission ehdotus vuoden 2040 tavoitteeksi eli 90% päästövähennys on oikealla tasolla. Samalla monimutkaista ohjausta on oiottava.  
  2. Eurooppalaisen puhtaan teollisuuden kilpailukyvystä on huolehdittava. Se tarkoittaa nykyistä suoraviivaisempia rahoitusjärjestelyjä Euroopan tasolla ja eurooppalaisten sisämarkkinoiden vahvistamista.   
  3. Ohjauksen tule ensi sijassa perustua markkinapohjaisiin menetelmiin. EU:n päästökauppaa on koko ajan kehitettävä ja markkinaohjausta on tuotava myös luontokysymysten ratkaisuun.   
  4. Päästövähennykset eivät enää yksi riitä 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseen. Siksi tarvitaan mittava luonnon nielujen vahvistamiseen ja tekniseen hiilen sidontaan tähtäävä ohjelma.   

 

Lue ehdotuksemme ja niiden taustoitukset englanniksi: Simple policies with high ambition. 

Lisätietoja:   

Juha Turkki, kehitysjohtaja, juha.turkki@clc.fi, +358 45 346 1925.