”Emme saavuta hiilineutraaliustavoitettamme ilman hiilen hinnoittelua”, sanoi WTO:n pääjohtaja Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. 

Keskusteluun osallistuneet WTO:n, IMF:n, Maailmanpankin, OECD:n ja Kansainvälisen kauppakamarin johtajat olivat yhtä mieltä siitä, että hiilen hinnoittelulla tulee olla nykyistä keskeisempi rooli ilmastokriisin hillinnässä. Hiilen hinnoittelu on myös laajasti yritysten toiveissa: 

”Yritykset toivovat maailmanlaajuisesti mahdollisimman yhdenmukaista politiikkaa”, tiivisti paneelissa yrityksiä edustanut Kansainvälisen kauppakamarin pääsihteeri John W.H. Denton AO. 

Maailmanpankin mukaan tällä hetkellä olemassa olevien yli 70 hinnoittelujärjestelmän piirissä on vajaa neljännes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä, kun vuonna 2012 hinnoittelujärjestelmät kattoivat ainoastaan 7% päästöistä. Järjestelmien keskimääräinen hintataso on kuitenkin huomattavasti alhaisempi kuin mikä olisi OECD:n ja IMF:n mukaan tarpeen. Vain Euroopan päästökauppajärjestelmässä hinta on järjestöjen suosittelemalla tasolla.  

”Tällä hetkellä järjestelmät poikkeavat liiaksi toisistaan, niiden keskeiset mekanismit eroavat toistaan niin paljon, että yrityksillä on vaikeuksia ymmärtää ja hyödyntää niitä. Hinnoittelumekanismeja tarvitaan myös kehittyvillä markkinoilla, jotta ilmastotyö voidaan tehdä reilummaksi myös kansalaisten näkökulmasta”, totesi WTO:n pääjohtaja Ngozi Okonjo-Iweala. ”Meidän täytyy koettaa harmonisoida eri alueiden erilaisia lähestymistapoja.” 

Kaikki paneeliin osallistuneet organisaatiot (WTO, IMF, OECD, Maailmanpankki ja Kansainvälinen kauppakamari) työskentelevät lisätäkseen ymmärrystä hiilipäästöjen hinnoittelumekanismeista sekä tarjotakseen työkaluja niiden käytön ja vaikutusten selventämiseksi sekä valtiotasolla että yritystasolla.  

Hiilipäästöjen laajempaa hinnoittelua koskevassa keskustelussa haastava osapuoli on Yhdysvallat, jossa liittovaltiotason toimet keskittyvät nyt Inflation Reduction Act valtiotukipaketin toteutukseen. Yhdysvalloissa hiilipäästöjen hinnoittelua toteutetaan vain osavaltiotasolla. Yhdysvaltalaiset yritykset joutuvat kuitenkin kohtaamaan hiilipäästöjen hinnoittelukysymyksen EU:n hiilirajamekanismin (CBAM) käynnistymisen myötä.  

Keskusteluun osallistunut Suomen omistajaohjaus- ja Eurooppa-ministeri Anders Adlercreutz korosti hiilinielujen ja ja hiilen sidontaan liittyvien markkinamekanismien merkitystä. Keskustelussa nostettiin esiin myös vapaaehtoiset hiilimarkkinat, joiden perustamisesta päätettiin osana Pariisin sopimusta ja joiden yksityiskohdista neuvotellaan myös COP28:ssa.  

Järjestetyn tapahtuman tavoitteena oli keskustella hallitustenvälisten organisaatioiden roolista ja tulevista mahdollisuuksista yhteistyöhön hiilipäästöjen hinnoittelumekanismien käytön laajentamisessa. Keskusteluun osallistuivat:  

  • John W.H. Denton AO, Kansainvälisen kauppakamarin pääsihteeri 
  • Ngozi Okonjo-Iweala maailman kauppajärjestö WTO:n pääjohtaja 
  • Ruud de Mooij, kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n apulaispääjohtaja  
  • Axel van Trotsenburg, Maailmanpankin varapääjohtaja  
  • Jo Tyndall, OECD:n ympäristöosaston johtaja 
  • Anders Adlercreutz, Suomen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri  

 CLC:n toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen johti keskustelua. 

”Meille oli tärkeä voitto saada nämä kansainvälisten talousjärjestöjen johtajat koolle Suomen paviljonkiin. Päästöjen hinnoittelu on alueiden ja valtioiden käsissä. Siitä ei siis päätetä COP:n virallisella agendalla. Siksi kansainvälisten organisaatioiden täytyy luoda rakenteita, joilla järjestelmästä tulee tasapuolinen ja ilmastonmuutoksen kannalta puhtaimpia ratkaisuja globaalisti hyödyttävä. Siihen tarvitaan yhteistyötä, jota yritykset tällä työllä pyrkivät vauhdittamaan”, kertoo Kaskinen.   

“Erityinen kiitos yhteistyöstä myös Suomen hallinnon ja erityisesti Suomen alulle laittaman Valtiovarainministereiden ilmastokoalition kanssa.” 

Call on Carbon – aloite perustettiin vuonna 2021 CLC:n, Haga-initiatiivin ja Skift Climate Business Leadersin toimesta. Aloitteessa yli 150 yrityksen, kaupungin, yliopiston ja liike-elämän järjestön johtajat vaativat hallituksia tehostamaan hiilipäästöjen hinnoittelua. Allekirjoittaneilla on yhteensä yli 25 miljardin dollarin markkina-arvo ja yli 120 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja yli 100 maassa. 

 

Lisätietoja: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, +358 50 5149752.