Liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt viisi uutta organisaatiojäsentä: Nokia Oyj, Marimekko Oyj, Boliden AB, Finno Exergy ja Compensate Foundation. 

Nämä yhtiöt vahvistavat entisestään Climate Leadership Coalitionin asemaa jäsenmäärältään Euroopan suurimpana voittoa tavoittelemattomana yritysten ilmastoverkostona.  

”Suhtautumistamme vastuullisuuteen ohjaa yhtiömme ajattelutapa: ”Me Nokialla luomme tekniikkaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.” Keskitymme hyödyntämään tekniikkamme potentiaalia maksimoida myönteiset vaikutuksemme yhteiskunnalle, ihmisille ja planeetallemme – siis kädenjälkemme kasvattamiseen. Samalla pyrimme pienentämään sekä omaa että asiakkaittemme jalanjälkeä parantamalla jatkuvasti energia- ja resurssitehokkuutta sekä sulauttamalla kestävän kehityksen kiinteäksi osaksi kaikkea liiketoimintaamme. Lyhyesti sanoen käsityksemme on, että ilman digitaalisutta ei voi olla vihreää”, sanoo Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark. 

”Vuonna 1951 perustetun Marimekon toiminnan ja suunnittelun filosofia on aina pohjautunut vastuulliseen ajatteluun. Uskomme, että tulevaisuus on ajattomien ja kestävien vastuullisten tuotteiden, jotka valmistetaan tasapainossa ympäristön kanssa, kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja raaka-aineista alkaen täysin läpinäkyvästi. Haluamme arvojemme mukaisesti omalla esimerkillämme johtaa koko alan siirtymää kohti kestävämpää tulevaisuutta. CLC:n jäseneksi liittyminen auttaa meitä tässä missiossamme”, kertoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.  

”Visiomme on olla arvostetuin ja ilmastoystävällisin metallien tuottaja maailmassa, joten meille oli luonnollinen valinta liittyä CLC:n jäseneksi ja toimia vastuullisen ilmastosiirtymän hyväksi yhdessä muiden jäsenten kanssa. Asemamme ilmastotehokkaan metallintuotannon alalla on jo tällä hetkellä vahva, ja perusmetallien kysynnän kasvaessa haluamme olla merkittävässä roolissa Euroopan kehityksessä”, sanoo Bolidenin toimitusjohtaja Mikael Staffas. 

”Innovaatiomme Pressure Gain Combustion Chamber on tekniikka, joka vähentää kaasuturbiinien CO2-päästöjä. Pilotointimme ja validointiprosessimme perusteella saavutamme yli 20 prosentin päästövähennykset metaania tai kaasuseosta käytettäessä. Paineistettu ja pulssitettu palotapahtuma säästää energiakustannuksia 20 prosenttia. PGC-tekniikka mahdollistaa puhtaan vedyn käyttämisen, ja tavoitteemme on ensin aloittaa nykyisen kaasuturbiinikalustomme päivittäminen ja uuden tekniikan jälkiasentaminen päästöjen vähentämiseksi ja sitten siirtyä käyttämään vetyä tai ammoniakkia”, kertoo Finno Exergyn toimitusjohtaja Timo Erämaa.   

”Maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan radikaalien päästövähennysten lisäksi suuren mittakaavan hiilenpoistoa. Voimakkaasti kasvavista vapaaehtoisista hiilimarkkinoista on tullut tätä kipeästi tarvittavaa hiilenpoistoa eteenpäin vievä voima. Compensate Foundationin toiminnan painopiste on hiilenpoiston ja vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden luotettavuuden edistäminen”, kertoo Compensate Foundationin hallituksen puheenjohtaja Niklas Kaskeala.    

Lisäksi CLC:n hallitus on hyväksynyt viisi uutta henkilöjäsentä: Crisis Management Initiativen (CMI) neuvontajana toimiva Hussain Al-Taee, kansanedustaja ja Sanna Marinin hallituksen liikenneministeri Timo Harakka, Laurea-ammattikorkeakoulun kestävän kasvun johtamisen koulutusohjelman johtaja Maria Ekström, yrittäjä Arto Tenhunen sekä konsultti ja Finanssiala ry:n entinen varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari. Heidän mukaantulonsa myötä CLC:n henkilöjäsenten määrä on 62.  

”Kasvava jäsenistömme ja kumppaniverkostomme parantavat CLC:n mahdollisuuksia tukea Suomen, Pohjoismaiden, EU:n ja koko maailman päättäjiä heidän työssään ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötämme omien alojensa johtaviin toimijoihin kuuluvien Nokian, Marimekon, Bolidenin, Finno Exergyn ja Compensate Foundationin kanssa. Lisäksi toivotamme Hussein Al-Taeen, Timo Harakan, Maria Ekströmin, Arto Tenhusen ja Esko Kivisaaren lämpimästi tervetulleiksi vahvistamaan CLC:n maailmanlaajuista neuvottelukuntaa”, Karl-Henrik Sundström lausuu. 

CLC:n yritysjäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti lähes 1 000 000 ihmistä, ja niiden markkina-arvo on yli 70 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kestäviä kulutustottumuksia ei ole ainoastaan mahdollista vaan myös taloudellisesti kannattavaa. 

Lisätietoja: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, +358 50 5149752