Outi Ervasti, Nesteen uusiutuvasta vedystä vastaava johtaja

Case Neste: Vihreä vety uudistaa teollisuuden ja talouden

Vedyn valmistaminen päästöttömästi tuo valtavat mahdollisuudet vetyä käyttävälle teollisuudelle ja sen arvoketjuille. Uusiutuva eli vihreä vety on tehokas ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan. Neste on vihreän vedyn projektikehityksessä yksi Suomen edelläkävijöistä ja haluaa vaikuttaa maan hiilineutraliustavoitteen saavuttamiseen.

Uusiutuva vety tuo tuulesta temmattua kestävää vaurautta.

1) Miksi maailma tarvitsee uusiutuvaa vetyä?

Muovien, teräksen, lannoitteiden ja polttoaineiden tuotanto perustuu hiilelle ja vedylle. Perinteisen harmaan vedyn valmistus maakaasusta synnyttää isoja hiilidioksidipäästöjä, kun taas vihreä vety valmistetaan kestävämmin hajottamalla vesimolekyylit uusiutuvan, kuten tuulivoimalla tuotetun, sähkön avulla vedyksi ja hapeksi.

Vihreän vedyn valmistuksessa syntyvät sivutuotteet on mahdollista hyödyntää –  hukkalämmön voi käyttää vaikkapa lämmitykseen ja ylijäävän hapen teollisuuden prosesseissa. Uusiutuvan energian varastointi on haaste, mutta vedyn tai siitä tehtävien kemikaalien muodossa se mahdollistuu.

Vihreä vety on merkittävä harppaus kohti päästöttömyystavoitteita niin maan kuin maailman tasolla – ja valtava mahdollisuus ja kilpailuetu suomalaiselle teollisuudelle.

2) Miksi vetyä kannattaa tehdä juuri Suomessa?

Suomen vahvuuksia ovat riittävä ja kansainvälisessä vertailussa edullinen uusiutuva energia sekä vakaa ja tehokas sähkön siirtokapasiteetti. Meillä suomalaisilla on vahva teollinen ja energia-alan osaaminen: olemme hyviä esimerkiksi energiajärjestelmien hallinnassa sekä digitalisaation ja energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen kehittämisessä ja käytössä. Etujamme ovat lisäksi metsäteollisuuden ja kaukolämmön tuotannon runsaat biopohjaiset hiilidioksidilähteet ja runsas puhtaan veden tarjonta.

Suomessa tuotettu puhdas sähkö ja vihreä vety antavat meille mahdollisuuden uudistaa teollisuuttamme ja vahvistaa kykyämme valmistaa ekologisesti entistä kestävämpiä korkean lisäarvon tuotteita sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Uusiutuva vety tuo kirjaimellisesti tuulesta temmattua kestävää vaurautta.

3) Miten onnistumme?

Jotta vetytaloutta saadaan kehitettyä tarvittavassa laajuudessa, on tärkeää varmistaa uusiutuvan sähkön hankevalmistelun viranomaiskäsittelyjen sujuvuus.

Yhteiskunnan tuki tulee suunnata riittävän sähkönsiirtokapasiteetin varmistamiseen ja alueellisen vedynsiirto- ja varastointi-infrastruktuurin kehittämiseen, samoin kuin elinkelpoisten, eniten lisäarvoa tuottavien vetyyn liittyvien hankkeiden tukemiseen.

Ideoidaan ja kehitetään yhdessä alan toimijoiden kanssa teollisia klustereita, jossa vihreää vetyä tuottavan elektrolyysiprosessin tuotoksia vetyä, happea ja lämpöä voidaan maksimaalisesti hyödyntää. Suomen tavoitteena tulee olla vahvojen vetytalouden arvoketjujen luominen ja uudet vihreää vetyä hyödyntävät teolliset investoinnit. Samalla vähennetään tuontiriippuvuutta.

Arvoketjun tärkeys ja alan toimijoiden yhteistyö korostuvat. Jokaisella on rooli vihreässä siirtymässä. Vihreästä vedystä valmistetut tuotteet on osattava myös brändätä ja markkinoida ammattitaitoisesti.

Lue lisää Nesteen sivuilta: neste.fi/uusiutuva-vety

Tutustu muihin case-tarinoihin

Case Fortum: Ydinvoima on suomalainen menestystarina

Ydinvoima on tulevaisuuden puhdas, luotettava energiamuoto, jonka tärkeys korostuu maailman kasvavassa sähköntarpeessa. Miten näillä eväillä voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden katoa?

Case Gasgrid: Vetyverkolla eroon fossiilisista polttoaineista

Vetytalouden ympärille voi syntyä laaja uusi ekosysteemi ja arvoketjuja. Vetytaloudessa hyödynnetään ja luodaan uutta teknologiaa ja liiketoimintaa. Vetyinfrastruktuuri toimii alustana uudenlaisille investoinneille ja innovaatioille.

Case Sanoma: Media kasvattaa ilmastolukutaitoa

Ilmastolukutaito tarkoittaa ihmisten kykyä ymmärtää ilmastokriisiä, hahmottaa siihen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä ilmaston näkökulmasta ja arvioida kerrottavan tiedon olennaisuutta. Mitä hyötyä ilmastolukutaidosta on?

Kampanjassa mukana

Suomen kestävää kasvua rakentamassa.
Me ja yli 80 muuta Climate Leadership Coalitionin jäsentä.

#KAIKKIENAIKOJENJÄTTIPOTTI