Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt uudeksi organisaatiojäsenekseen PR- ja konsultointiyhtiö Miltton Groupin.

CLC:n asema jäsenmäärältään Euroopan suurimpana voittoa tavoittelemattomana ilmasto-businessverkostona vahvistuu entisestään 1.1.2023 alkavan Miltton Groupin jäsenyyden myötä.

”Olemme sitoutuneita vastuulliseen liiketoimintaan ja kehitämme niin omaa vastuullisuuttamme kuin palvelujamme jatkuvasti. Työstämme parhaillaan omaa vastuullisuusohjelmaamme, jolla haluamme paitsi vastata sidosryhmien odotuksiin, myös näyttää suuntaa siinä, miten viestinnän, markkinoinnin ja vaikuttamisen keinoin voidaan muuttaa maailmaa kestävämmäksi. Kädenjälkemme on kuitenkin suurin silloin, kun pääsemme kirittämään asiakkaidemme vastuullisuutta osana strategiatyötä. Esimerkiksi uuden sääntelyn tullessa voimaan olemme pulssilla ja pystymme auttamaan asiakkaitamme huomioimaan tämän omassa liiketoiminnassaan ja viestinnässään”, kertoo Miltton Groupin toimitusjohtaja Mathias Järnström.

CLC:n hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström toivottaa Miltton Groupin lämpimästi tervetulleeksi CLC:hen.

”Kasvava jäsenkuntamme ja kumppaniverkostomme lisäävät CLC:n mahdollisuuksia tukea suomalaisia, pohjoismaisia, EU:n ja globaaleja päättäjiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja European Green Dealin toteuttamisessa. Odotamme innolla yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Miltton Groupin kanssa, joka on alansa johtava CLC:n verkostoon liittyvät yritys”, toteaa Karl-Henrik Sundström.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 540 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, 050 5149752 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi 040 7513281