Ympäristöministeriö on asettanut lausuttavaksi asetuksen rakennuksen ilmastoselvityksestä (VN/14758/2021). Asetus on osa vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa ja siinä säädettäisiin tarkemmin ilmastoselvityksen laatimisesta sekä Suomen oloihin kehitetystä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä. Sisällöllisesti asetuksessa esitettävä ilmastoselvitys rajautuu rakennuksen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen arviointiin.

CLC pitää asetusta erittäin tarpeellisena selventämään ja yhdenmukaistamaan vähähiilisyyden laskentaa korjaus- ja uudisrakentamisessa. Erityisesti kiitämme hiilikädenjäljen sisällyttämistä osaksi ilmastoselvitystä ja että asetuksen mukaisen hiilikädenjäljen laskenta on pääpiirteissään yhtenevä VTT:n ja LUT-yliopistonlaatiman kädenjäljen laskentamenetelmän kanssa (Carbon handprint guide v. 2.0). Tämä voisi olla sekaannusten välttämiseksi hyvä mainita asetuksen perustelumuistiossa.

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, 050 5149752 ja Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, 045 3461925.