CLC kiittää mahdollisuudesta lausua koskien hallituksen esitystä laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (HE 116/202 vp).

Näemme tarpeellisena säätää lailla Ilmastorahaston toiminnasta ja hallinnosta sekä erityisesti toimintavalmiuksien laajentamista kattamaan valtiontuen käytön. Pidämme valtiontuen käytön mahdollistamista välttämättömänä sillä tarvittava vähähiilisten investointien monikertaistaminen nykytasosta ei onnistu pelkällä markkinaehtoisella rahoituksella, vaikka yksityinen sektori onkin avainasemassa vähähiilisten investointien kasvattajana. Näemme erittäin myönteisenä myös Ilmastorahaston mahdollisuuden kasvattaa suomalaista hiilikädenjälkeä ja vauhdittaa siten päästöjen vähennyksiä myös globaalilla tasolla.

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, 050 5149752 ja Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, 045 3461925.