Globaali digitaaliseen automaatioon ja energianhallintaan erikoistunut Schneider Electric ja pohjoismainen teräsyhtiö SSAB ovat saaneet maailman ensimmäiset kansainväliset hiilikädenjälkipalkinnot. International Carbon Handprint Award on suomalaisten yritysten perustaman ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin ja Vancouver Economic Commissionin ideoima palkinto. Voittajat julkistettiin New Yorkissa Climate Week NYC ‑konferenssissa 21.9.

Hiilikädenjälki on tärkeä ilmastovaikutuksen mittari, joka osoittaa kuinka uusi tuote tai palvelu pienentää kuluttajan tai asikkaan hiilijalanjälkeä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä tai lisäämällä hiilinieluja. Vuonna 2022 perustettu International Carbon Handprint Award myönnetään kahdessa sarjassa: Ilmastopositiivisin hiilikädenjälkituote (The Most Climate Positive Carbon Handprint Product) ja Potentiaalisin hiilikädenjälki-innovaatio (The High Potential Carbon Handprint Innovation). Kilpailu on avoin kaikille maailman yrityksille, joiden valmistamat tai myymät tuotteet tai palvelut auttavat kuluttajia ja asiakkaita pienentämään hiilijalanjälkeään.

Schneider Electric palkittiin Ilmastopositiivisin hiilikädenjälkituote ‑sarjassa Altivar-taajuusmuuttajistaan (VSD). Altivar-taajuusmuuttajat ovat älykkäitä, dataa kerääviä ja jakavia linkittyneitä laitteita, jotka nostavat toimintatehokkuutta, vähentävät kustannuksia ja parantavat tuottavuutta. Potentiaalisin hiilikädenjälki-innovaatio ‑sarjassa palkinnon sai SSAB:n hiilidioksidipäästöjä vähentävä fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka HYBRIT.

”Sähköntuotanto aiheuttaa tavallisesti noin puolet teollisuuslaitoksen hiilijalanjäljestä, ja moottorit kuluttavat siitä 60-95 prosenttia. Optimoimalla moottorien toiminnan Altivar-taajuusmuuttajilla asiakkaamme pystyivät vähentämään päästöjä 26 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin (MtCO2e) verran vuosina 2018-2021. Nämä jo asennetut Altivar-taajuusmuuttajat auttavat 12 vuoden käyttöikänsä aikana vähentämään vielä 117 MtCO2e lisää päästöjä. Kokonaistavoitteemme on välttää 800 MtCO2e päästöt vuosien 2018–2025 aikana”, kertoo Schneider Electricin strategia- ja vastuullisuusjohtaja Gwenaelle Avice-Huet.

Vähentyneiden päästöjen määrää voi verrata esimerkiksi Lontoon kaupunkiin. Vuonna 2019, joka oli viimeinen vuosi ennen koronan vaikutuksia, Lontoon kasvihuonekaasupäästöt olivat 31,4 MtCO2e.

”On kunnia saada tämä palkinto, joka korostaa mullistavien tekniikoiden tarvetta. Terästeollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin seitsemän prosenttia. Aloitimme yhteistyössä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology (HYBRIT) ‑teknologian kehittämisen vuonna 2016. Teknologia korvaa koksikivihiillen fossiilittomalla sähköllä ja vedyllä. Olemme jo toimittaneet maailman ensimmäisen erän fossiilitonta terästä Volvo Groupille. Tämän teknologian mahdollisuudet ovat valtavat ja haluamme toimillamme innostaa muitakin arvoketjuja ilmastonmuutoksen hillintään”, toteaa SSAB:n teknologiajohtaja Martin Pei.

International Carbon Handprint Award ‑palkinnon tuomaristo myönsi myös kunniamaininnat kolmen eri yrityksen tuotteille. Kunniamaininnan saivat Neste MY uusiutuva diesel Ilmastopositiivisin hiilikädenjälkituote -sarjassa sekä Schneider Electricin kaasueristeinen RM AirSeT ‑kojeisto ja Polar Night Energyn lämpöenergiavarasto Potentiaalisin hiilikädenjälki-innovaatio ‑sarjassa.

”Neste MY uusiutuva diesel auttaa asiakkaitamme vähentämään päästöjään keskimäärin 90 % perinteisen fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna, kun otetaan huomioon polttoaineen koko elinkaari*. Päästövähennys oli 10 MtCO2e jo vuonna 2021, ja olemme sitoutuneet vähentämään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme asiakkaittemme vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä 20 MtCOe2 vuoteen 2030 mennessä”, kertoi Nesteen vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen.

”Kaasueristeisessä RM AirSeT ‑kojeistossamme käytetään puhdasta ilmaa rikkiheksafluoridin (SF6) sijaan, mikä auttaa välttämään tämän maailman voimakkaampiin kasvihuonekaasuihin kuuluvan kaasun tuottaman ongelman sähkönjakeluverkoissa. Yksi kilo SF6-kaasua vaikuttaa ympäristöön yhtä paljon kuin 25 200 kiloa hiilidioksidia sadan vuoden ajan. Nykyisten noin 30 miljoonan SF6-asennuksen vaihtaminen tarjoaa mahdollisuuden välttää yli 1 000 MtCO2e kasvihuonekaasupäästöjä”, toteaa Schneider Electricin strategia- ja vastuullisuusjohtaja Gwenaelle Avice-Huet.

”Hiekkaan perustuva lämpövarastomme antaa mahdollisuuden asiakkaille laajentaa tuotannoltaan vaihtelevan uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä. Varaston energialla voidaan korvata fossiilienergiaa kaukolämpöverkoissa tai tuottaa lämpöä teollisuudelle. Mission Innovation arvioi vuosittaisen vältettyjen päästöjen potentiaalin olevan yli 100 MtCO2e vuonna 2030. Energiavarastot mahdollistavat laajalti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan järjestelmän”, sanoo yksi Polar Night Energyn perustajista Markku Ylönen.

”Tuomaristo onnittelee palkittuja ja kunniamaininnan saaneita yhtiöitä sekä muita kilpailuun osallistuneita. Ilman laajaa valikoimaa kaupallistettuja innovaatioita Pariisin sopimuksen tavoitteita ei pystytä saavuttamaan. Toivomme, että nämä palkinnot rohkaisevat yrityksiä kehittämään ilmastoratkaisuja ja pyrkimään kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin kuin vain nettopäästöjen nollatasoon”, toteaa Climate Leadership Coalitionin neuvottelukunnan ja tuomariston toinen puheenjohtaja Jouni Keronen.

”Nämä ensimmäistä kertaa myönnetyt palkinnot merkitsevät alkua polulle, joka auttaa kaiken kokoisia yrityksiä keskittymään toimitusketjun kokonaispäästöjä vähentävien tuotteiden kehittämiseen. Nykyisiä toimitus- ja jakeluketjuja kehittämällä yritykset voivat auttaa asiakkaitaan pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Toivottavasti hiilikädenjäljestä tulee vertailussa ja raportoinnissa käytettävä kansainvälinen standardi”, sanoo Vancouver Economic Commission ilmastojohtaja ja tuomariston toinen puheenjohtaja Bryan Buggey.

Hiilikädenjäljen laskemiseen voi perehtyä VTT:n ja LUT-yliopiston julkaisun Carbon Handprint Guide (2.0) avulla.

Lisätietoja: Jouni Keronen, toinen puheenjohtaja, Climate Leadership Coalitionin neuvottelukunta, jouni.keronen@clc.fi, +358 50 453 4881, Bryan Buggey, johtaja, Vancouver Economic Commission bbuggey@vancouvereconomic.com ja Senni Raunio, asiantuntija, Climate Leadership Coalition, senni.raunio@clc.fi, +358 50 3512390.

Climate Leadership Coalition on jäsenmäärältään Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. CLC:llä on 94 organisaatiojäsentä, jotka työllistävät 535 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja edustavat lähes 70 % OMX Nasdaq Helsingin markkina-arvosta. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kestäviä kulutustottumuksia ei ole ainoastaan mahdollista vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Vancouver Economic Commission (VEC) palvelee yhtä maailman nopeimmin kasvavista vähähiilisistä talouksista. VEC on Vancouverin taloudellista tulevaisuutta kehittävä virasto, joka tukee paikallisia yrityksiä, houkuttelee alueelle merkittäviä investointeja ja julkaisee laadukkaita alakohtaisia tutkimuksia.

*Laskentamenetelmä on EU:n Uusiutuvan energiadirektiivin mukainen ((EU)2018/2001.