Climate Leadership Coalition käynnisti huhtikuussa yhdistyksen lähivuosien toimintaa ja tavoitteita ohjaavan strategiatyön. CLC:n uusi toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen vastaa työn johtamisesta ja mukaan on kutsuttu kaikki CLC:n organisaatiojäsenet sekä henkilöjäsenet.

CLC piti Helsingissä 17.8.2022 jäsenilleen yhteisen strategiatyön kehittämistilaisuuden, johon osallistui 80 CLC:n toiminnassa mukana olevaa organisaatiota ja henkilöä.

”CLC:n vaikuttava agenda ja jäsenten sekä timin energinen työ ovat tehneet organisaatiostamme vahvan ilmastovaikuttajan. Nyt kirjaamme agendan kulmakivet ja määritämme mihin yhdessä satsaamme lähivuosina. Työn tarkoituksena on lujittaa CLC:n jäsenkuntaa yhteen ja rakentaa edellytykset ilmastomyönteisen liiketoiminnan tekemiselle”, toteaa CLC:n toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen. 

”CLC:n missio on selkeä ja tilanteemme on hyvä. En usko, että strategiamuutokset tulevat olemaan kovinkaan suuria. Mutta maailma ympärillämme muuttuu nopeasti ja myös CLC:n on tarkistettava ja hiottava prioriteettejaan”, kertoo CLC:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. 

CLC:n työn tavoite on kirjattu kirkkaasti CLC:n perustamiskokouksessa 2014: ”CLC uskoo, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on mahdollista, taloudellisesti järkevää ja rahoitettavissa. Jäsenemme pyrkivät olemaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä omien alojensa johtajien joukossa. Tavoitteemme on saada liiketoimintaratkaisujen kautta yhdessä aikaan merkittäviä myönteisiä ilmastovaikutuksia. Ilmaston suojeleminen voi olla ja sen pitäisi olla taloudellinen kannustin, jonka avulla varhaiset sopeutujat voivat hyötyä ja tulla kannattavammaksi”.

Tämän tavoitteen arkipäiväistäminen poliittisiksi suosituksiksi ja pohjoiseurooppalaisten yritysten yhteistyöksi on CLC:n rooli tulevaisuudessa.

CLC:n jäsenet tekivät strategiapäivässä konkreettisia ehdotuksia painopisteistä ja ilmastotyön elementeistä, joita CLC:n tulisi toiminnallaan edistää tai tehdä tunnetuksi. 

”Biodiversiteetti on kokonaisuus, jota pitäisi käsitellä käsi kädessä kaiken ilmastotyön kanssa. Tällä hetkellä yritysten on todella vaikeaa ottaa kantaa biodiversiteettiin liittyviin mittaamis- ja kvantifiointikysymyksiin”, toteaa Marcus Wallenberg, SEB:n hallituksen puheenjohtaja ja CLC:n neuvottelukunnan jäsen. 

”Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on ensiarvoisen tärkeää siirtyä nopeasti kohti uusiutuvia raaka-aineita ja suljettuja materiaalikiertoja. Samaan aikaan meidän on ymmärrettävä näiden muutosten mahdolliset uudet ympäristö-, maankäyttö- ja elinkaarivaikutukset sekä varmistuttava niiden hallinnasta”, toteaa Uponorin kestävän kehityksen johtaja Ilari Aho. 

”Investoijan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että saisimme läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa yksittäisten yritysten hiilikädenjäljistä”, toteaa Ilmarisen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Liina Aulin. 

Yksi CLC:n työn painopisteistä myös tulevaisuudessa on vaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikkaan ja tehtyjen päätösten toteuttamisen tukeminen. CLC:llä on erinomaiset suhteet EU:n komission virkamiehiin sekä EU:n parlamentin edustajiin ja CLC:n työn painoarvo tunnetaan EU:ssa.  

”Toivomme, että CLC jatkaa ilmastojohtajuuttaan levittämällä ymmärrystä siitä, että ilmastoagenda nähdään yhä selkeämmin kasvu-, innovaatio- ja investointistrategiana, joka luo jaettua vaurautta. CLC:llä on merkittävä rooli kansainvälisten koalitioiden luomisessa esimerkiksi hiilidioksidin hinnoittelun edistämisessä sekä biotalouden ja maankäytön merkityksen korostamisessa ilmastonmuutoksen hillinnässä”, toteaa strategiapäivässä puhunut Kurt Vanderberghe, joka koordinoi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kabinetissa. 

CLC:n strategiatyö jatkuu ja hallitus käsittelee strategiaa kokouksessaan 5.9.2022

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, 050 5149752 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi, 040 7513281.

CLC:n strategiapäivään osallistui 80 CLC:n toiminnassa mukana olevaa organisaatiota ja henkilöä.

Strategiatyötä johtaa CLC:n toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

Strategiapäivään osallituivat myös entinen EU-komissaari ja ministeri Erkki Liikanen, St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen ja Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala.

CLC:n jäsenyritysten terveisiä strategiapäivään toivat muun muassa Fiskarsin yritysvatuupäällikkö Juulia Rantala (kuvassa vas.) ja Ilmarisen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Liina Aulin.

CLC:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kuvassa vas.), CLC:n hallituksen entinen puheenjohtaja Pertti Korhonen, CLC:n hallituksen entinen varapuheenjohtaja Mikko Kosonen ja CLC:n hallituksen entinen puheenjohtaja sekä CLC:n neuvottelukunnan puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

Ilmastonmuutoksesta kirjoja julkaisseet ilmastovaikuttajat kokoontuivat strategiapäivän päätyttyä yhteiskuvaan. CLC:n entinen toimitusjohtaja Jouni Keronen (kuvassa vas.), Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar, YLE:n meteorologi Kerttu Kotakorpi ja Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas.