Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Coalitionilta (CLC) kirjallista asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi. CLC kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston kirjelmästä.

Mielestämme valtioneuvoston perusmuistio on selkeästi ja laadukkaasti laadittu.

Nostaisimme esiin kuitenkin komission ehdotuksesta absoluuttisen energiankulutustavoitteen ja sen mahdollisesti mukanaan tuomat ongelmat.

Energiatehokkuus on tavoiteltava asia ja nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa erityisen tärkeää. Samaan aikaan absoluuttisen tavoitteen asettaminen koko energian enimmäiskulutukselle ei mielestämme ole paras lähestymistapa asiassa.

Absoluuttinen tavoite on nähdäksemme ristiriidassa EU:ssa tavoitellun vetytalouden kasvavan roolin kanssa ja voi rajoittaa päästöttömän energian kustannustehokasta tuotantoa ja hyödyntämistä vedyn ja sen johdannaisten valmistamiseen. Yhteiskuntiemme ilmastotransformaatio ja myös EU:n Green Deal nojaavat vahvasti sekä suoraan että vedyn ja sen johdannaisten tuotannon edellyttämään epäsuoraan sähköistämiseen. Vety ja sen johdannaiset muodostavat huomattavimman potentiaalin vähentää esim. teräksen, sementin ja lannoitteiden tuotannon sekä raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Vedyn tuotannon lisääminen tarkoittaa kuitenkin huomattavaa sähkön käytön kasvua. Primääri-energialle ja energian loppukulutukselle asetettava sitova tavoite antaa sijoittajille epäselvän signaalin ja todennäköisesti hidastaa toimialan kehitystä ja siten irtautumista fossiilisesta energiasta. 

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, 050 5149752, Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, 045 3461925.