Climate Leadership Coalition (CLC) peräänkuuluttaa Suomelta rohkeaa vetystrategiaa. Nyt valmisteilla oleva vetystrategia ei CLC:n mielestä vielä vastaa suomalaisen liike-elämän tarpeisiin eikä vauhdita täysimääräisesti siirtymää kohti 1,5 asteen ilmastotavoitetta. CLC esitti kantansa Suomen ilmasto- ja energiastrategian lausuntokierroksen yhteydessä.

Lausunnoilla olevan ilmasto- ja energiastrategian kahdessa erillisessä luvussa esitetään uudet linjaukset, joilla vedyn ja sähköpolttoaineiden käyttöä pyritään edistämään sekä niitä koskeva taustoitus. Kyseisten lukujen ilmoitetaan toimivan erillisenä suomalaisena vetystrategiana. Esitetyt linjaukset ovat verrattain varovaisia ja näyttävät perustuvan suurelta osin odotukseen teknologian kaupallistumisesta.

Vety, sähköpolttoaineet ja vetyyn liittyvät teknologiat eri sovelluskohteineen tulisi CLC:n mielestä nähdä laajemmin kuin vain osana kansallista päästövähennyspolitiikkaa. Vety, kuten päästöjä vähentävä teknologia yleisemminkin on kuluvalla vuosikymmenellä yhä enemmän myös teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaa ja sellaisena se tulisi nähdä myös Suomessa.

Jos Suomessa valmistaudutaan ottamaan käyttöön vetyratkaisuja vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat kaupallisesti kannattavia, suomalaiset vetyvalmisteita tarjoavat yritykset tulevat todennäköisesti pyrkimään jo jaetuille markkinoille. Suomi menettää suuren osan siitä teknologiaviennistä, jonka olisimme voineet saada, jos kotimarkkina tarjoaisi refrenssikysyntää jo kansainvälisten markkinoiden muodostumisen aikaisissa vaiheissa.

”Ilmasto- ja energiastrategiassa esitetty vetystrategia ei vielä vastaa suomalaisen liike-elämän tarpeisiin. CLC ehdottaa, että strategiassa esitetyt linjaukset vetytalouden edistämiseen toteutetaan viipymättä ja samaan aikaan käynnistetään erityisesti vetytalouden päästövähennysmahdollisuuksiin ja myönteisiin talousvaikutuksiin keskittyvä laaja-alainen innovaatio- ja teollisuuspoliittinen vetystrategiatyö. Työllä on kiire. Se olisi hyvä saada liikkeelle jo ennen seuraavaa hallituskautta eli nykyisen hallituksen toimesta ja parlamentaarisessa yhteistyössä. On tärkeää, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan selkeitä linjauksia vetytalouden edistämisestä innovaatio- ja teollisuuspolitiikassa”, toteaa Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

Suomella on CLC:n mielestä erinomaiset mahdollisuudet profiloitua merkittäväksi vihreän vetytalouden toimijaksi erityisesti tuulivoimalla tuotetun vedyn avulla. Suomella on maana ominaisuuksia, jotka antavat meille suhteellisen kilpailuedun suhteessa moniin Keski-Euroopan maihin, kuten erinomaiset uusiutuvan energian resurssit, veden saatavuus ja kilpailukykyinen sähkön hinta, vahvat ja kehittyvät energian siirtoverkot, korkeatasoinen tekologiaosaaminen sekä digitaalisten ratkaisujen edelläkävijyys.

Esimerkiksi Saksa ja Hollanti näkivät vedyn ja sen johdanaiset välineeksi omiin päästövähennyksiin ja arvioivat joutuvansa turvautumaan vedyn ja sen hyödykkeiden huomattavaan tuontiin. Pelkästään Saksan vedyn tuontitarve yltäisi noin 4 miljardiin euroon vuonna 2030. Pohjoismaista Ruotsi puolestaan näki myös vedyn tarjomat mahdollisuudet ja rakensi vetystrategiansa osin korkeammalle jalostettujen vetyä hyödyntävien vientituotteiden varaan.

CLC:n lausunto ilmasto- ja energiastrategiaan on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Climate Leadership Coalition on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. CLC:llä on 89 organisaatiojäsentä, jotka työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo on lähes 70 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta.

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, 050 5149752, Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, 045 3461925 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi, 040 7513281.