Climate Leadership Coalitionin vuosittainen kevätkokous järjestettiin 1. huhtikuuta 2022. Kokouksessa edellinen toimitusjohtaja Jouni Keronen esitteli ensimmäisten kahdeksan vuoden tärkeimpiä saavutuksia ja uusi toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen kertoi tulevaisuuden suunnitelmista.

Kevätkokouksen virallisessa osuudessa todettiin, että vuoden 2021 kevätkokouksen jälkeen CLC on hyväksynyt kuusi uutta organisaatiojäsentä ja kuusi uutta henkilöjäsentä.

CLC:n kahdeksan toimintavuoden aikana sen organisaatiojäsenten määrä on kasvanut seitsemästä 89:ään. Jäseninä on yliopistoja, etujärjestöjä, kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia, jotka työllistävät yhteensä 530 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja edustavat lähes 70:tä prosenttia OMX Nasdaq Helsingin markkina-arvosta. Lisäksi CLC:llä on 55 henkilöjäsentä mukaan lukien CLC:n neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunta muodostaa ainutlaatuisen yhdistelmän asiantuntemusta ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvistä politiikoista ja innovaatioista.

Useat CLC:n hallituksen ja neuvottelukunnan entiset ja nykyiset jäsenet käyttivät kokouksessa puheenvuoron CLC:n toiminnasta, savutuksista ja tavoitteista.

”Climate Leadership Coalitionista on tullut Euroopan suurin ja yksi merkittävin voittoa tavoittelematon yritysten ilmastoverkosto. Toivomme, että CLC on pystynyt omalta osaltaan vaikuttamaan EU:n asettamiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja tehokkaisiin ilmastopolitiikoihin”, tiivisti CLC:n neuvottelukunnan jäsen Marcus Wallenberg.

”Kun me seitsemän perustajajäsentä perustimme CLC:n vuonna 2014, kukaan ei osannut arvata, millainen menestys siitä tulisi ja kuinka merkittäviä tuloksia saavuttaisimme. Alkuvaiheessa keskityimme keinoihin, jotka tekisivät Suomesta paremman kohteen ilmastoratkaisuinvestoinneille ja teimme esimerkiksi esityksen, miten Helsingin alueella voitaisiin vähentää fossiilisen energian käyttöä. On ollut miellyttävää havaita, että monet näistä ideoista ovat edistyneet hyvin siitä huolimatta, että monet pitivät niitä ehdotuksen tekoaikaan liian edistyksellisinä”, kertoi Antti Herlin, yksi CLC:n perustajajäsenistä.

”Kun huomasimme CLC:n herättävän laajempaa kiinnostusta, loimme uuden skaalautuvan mallin. Se perustui eri teema-alueisiin, joihin jäsenorganisaatioidemme johtajat ja asiantuntijat voivat liittyä. Teemaryhmät ovat toimintamme perusta, ja tällä hetkellä niihin kuuluu yli 500 edustajaa jäsenorganisaatioistamme. Nämä ryhmät antavat jäsenillemme mahdollisuuksia verkostoitua, kehittää ideoita ja uusia aloitteita, oppia toisiltaan sekä pysyä ajan tasalla uusimmista tutkimuksista, menetelmistä ja kansainvälisestä kehityksestä”, kertoi CLC:n hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja Pertti Korhonen.

”Vuoteen 2018 mennessä meistä oli kasvanut yli 50 jäsenen organisaatio. Kysyimme itseltämme, mikä on CLC:n ”sielu” ja olemmeko kaikki yhtä mieltä ilmastonmuutoksen perussyistä ja mekanismeista sekä siihen reagoimisen välttämättömyydestä. Syksyllä 2019 CLC julkaisi positiopaperin, jossa hahmoteltiin ilmastonmuutoksen syyt ja pyrittiin edistämään systeemisiä markkinapohjaisia ratkaisuja. Ehdotimme monia taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joita tukisi tehokas hiilipäästöjen hinnoittelu. Tästä jäsentemme allekirjoittamasta positiopaperista tuli ilmastopoliittisen työmme perusta. Lisäksi se toimi pohjana CLC:n, ruotsalaisen Hagainitiativetin ja norjalaisen Skift Business Climate Leadersin käynnistämälle Call on Carbon ‑kampanjalle. Tämä kampanja on tällä hetkellä lajissaan maailman suurin”, sanoi CLC:n hallituksen toinen puheenjohtaja ja CLC:n neuvottelukunnan nykyinen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

”Tulevina vuosina tavoitteemme on kasvaa Pohjolassa ja tarjota jäsenillemme lisää mahdollisuuksia verkostoituja ja lujittaa ilmastopoliittista työtämme Pohjoismaissa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti”, kertoi CLC:n hallituksen nykyinen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström.

”CLC on vaikuttanut Suomen ja Euroopan ilmastopolitiikkaan. Yksi esimerkki on ehdotus nettokasvihuonekaasupäästöjen ’hiilibudjetista’, jota CLC yhdessä pohjoismaisten kumppaniensa kanssa edisti vuosina 2019–2020. Tämä käsite on nyt otettu mukaan EU:n ilmastolakiin. Olen tyytyväinen siitä, että CLC on pystynyt kehittämään tuottavan ja avoimen yhteistyön ja vuoropuhelumallin päätöksentekijöiden kanssa”, CLC:n hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi.

”CLC on vaikuttaja, joka näyttää tietä ilmastokriisin tehokkaassa hallinnassa. Agendamme keskittyy myös tulevaisuudessa hiilipäästöjen hinnoitteluun, hiilikädenjälkeen ja hiilinieluihin. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa suurin haaste on parantaa Euroopan energiaturvallisuutta ja samaan aikaan päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Se on ajankohtainen aihe myös CLC:lle. Odotan innolla yhteistyötä CLC:n vanhojen ja uusien jäsenten kanssa näitä aiheita koskevien tulevaisuuteen suuntautuvien ehdotusten parissa. Haluan myös esittää sydämelliset kiitokset edeltäjälleni CLC:n toimitusjohtajana, Jouni Keroselle. Hän on luonut Euroopan laajimman ilmastoyritysten verkoston, jolla on vankat juuret Suomessa ja Pohjoismaissa ja suuri kädenjälki kaikkialla maailmassa”, CLC:n uusi toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen totesi

Kaikki puhujat kiittivät Jouni Kerosta hänen uraauurtavasta työstään.

”On ollut suuri kunnia johtaa CLC:tä alusta lähtien ja nähdä, miten kiinnostus ilmastoasioita kohtaan on kasvanut sivujuonteesta valtavirraksi. Vaikuttavan verkostomme ja erinomaisen yhteistyömme avulla olemme tuottaneet arvoa jäsenillemme ja kehittäneet skaalautuvia kansainvälisiä malleja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Haluan osoittaa vilpittömät kiitokseni koko CLC:n verkostolle, kumppaneillemme ja tiimillemme. Toivotan onnea ja menestystä sinulle, Tuuli! Olen myös kiitollinen siitä, että voin jatkaa CLC:n neuvottelukunnan toisena puheenjohtajana ja osa-aikaisena neuvonantajana maailmanlaajuisten aloitteidemme, kuten Call on Carbonin ja hiilikädenjälkialoitteen parissa”, kertoi CLC:n toiminnanjohtajana ja toimitusjohtajana vuosina 2014-2022 toiminut Jouni Keronen,

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, +358 50 5149752, Jouni Keronen, toinen puheenjohtaja, Climate Leadership Coalitionin nauvottelukunta, jouni.keronen@clc.fi, +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi, +358 40 7513281

Tuuli Kaskinen aloitti CLC:n toimitusjohtajana 1.4.2022. CLC:n kevätkokouksessa puhuivat myös CLC:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja CLC:n perustavan kokouksen koolle kutsunut Antti Herlin.