Ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalition (CLC) ja Vancouverin kaupungin talouskomissio ovat käynnistäneet maailman ensimmäisen hiilikädenjälkikilpailun. Kilpailu avattiin Kanadan Vancouverissa pidetyssä kestävän kehityksen GLOBE Forum -konferenssissa 31.3.2022. International Carbon Handprint Award -palkintoa voivat tavoitella kaikki maailman yritykset ja organisaatiot, joiden valmistamat tuotteet tai myymät palvelut auttavat asiakkaita vähentämään hiilijalanjälkeään.

Hiilikädenjälki viittaa positiiviseen ilmastovaikutukseen, jonka tuotteen tai palvelun käyttäminen saa aikaan verrattuna muihin saman luokan tuotteisiin tai palveluihin. CLC:n jäsenet VTT:n tekninen tutkimuskeskus ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat luoneet uuden ympäristömenetelmän ja ohjeet tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusten laskemiseen. Laskentamalli kertoo yrityksen tuotteen tai palvelun aikaansaaman hiilikädenjäljen: mitä suurempi kädenjälki, sitä parempi.

CLC jakoi maailman ensimmäisen hiilikädenjälkipalkinnon Suomessa vuoden 2021 Nollapäästöpäivän yhteydessä. Hiilikädenjäljellä mitattavat tuoteratkaisut voivat olla merkittäviä maailmanlaajuisesti, joten myös kansainvälisen tunnustuksen tarve on selkeä. International Carbon Handprint Award -palkinnolla nostetaan esiin ratkaisuja, joilla on suuri positiivinen ilmastovaikutus ja jotka auttavat talouksia vähentämään päästöjä tai lisäämään hiilinieluja merkittävästi.

International Carbon Handprint Award jaetaan kahdessa kategoriassa: The Most Climate-positive Carbon Handprint Product ja The High Potential Carbon Handprint Innovation. Palkinnon perusteet ja hakemuskaavake löytyvät kilpailun verkkosivulta.

Hiilikädenjälki-palkinnon voittavat yritykset tulevat saamaan laajaa kansainvälistä tunnustusta ilmastopositiivisten ratkaisujen tuottajina. Voittajat julkistetaan Vancouverissa kesäkuun lopussa järjestettävän ensimmäisen Evolve-konferenssin yhteydessä. Konferenssi järjestetään GLOBE Forumin ja Canadian E-Festin yhteistyönä Vancouverin Formula E -kisaviikon aikana. Voittajat valitsee eri toimialojen asiantuntijoista koostuva tuomaristo.

“Lukuisat yritykset, kaupungit ja organisaatiot ovat tehneet erilaisia toimenpiteitä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Ne, jotka ovat onnistuneet saamaan merkittäviä tuloksia sijoittuvat korkealle kansainvälisissä vertailuissa. Usein hiilijalanjäljen pienentäminen tapahtuu hankkimalla sen mahdollistava uusi tuote tai palvelu, mutta näiden uusien ratkaisujen kehittäjiä ei arvosteta riittävästi. Hiilikädenjälkikonseptilla ja -palkinnolla haluamme korostaa uusien ilmastoystävillisten tuotteiden ja palveluiden merkitystä ja jakaa niiden hyödyt maailmanlaajuisesti”, kertoo Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen.

“Vancouverin alueen yritykset suhtautuvat vakavasti ilmastovaikutuksiinsa. 500 vancouverilasta yritystä osallistui vuonna 2018 tukimukseen, jossa 29 prosenttia yrityksistä kertoi tarjoavansa ympäristöä suojelevan tai ennallistavan tuotteen tai palvelun. Uuden hiilikädenjälkikonseptin avulla yritykset voivat mitata tuotteidensa positiiviset ympäristövaikutukset asiakkailleen”, toteaa Vancouverin talouskomission johtaja Bryan Buggey.

Kestävän kehityksen GLOBE Forum -konferenssi on järjestetty Kanadan Vancouverissa vuodesta 1990 alkaen. Konferenssiin on osallistunut 170 000 ihmistä 97 maasta. Vancouverin talouskomissio palvelee yhtä maailman nopeimmin kasvavaa, vähähiilisistä talousaluetta. Climate Leadership Coalition on Euroopan laajin ilmasto-businessverkosto, joka kehittää yrityslähtöisiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Lisätiedot: Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, +358 50 4534881 ja Bryan Buggey, johtaja, Vancouverin talouskomissio.