Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt uudeksi organisaatiojäseneksi Swecon. Jäsenyys korvaa Swecon vuonna 2021 ostaneen Gaia Consultingin jäsenyyden CLC:ssä. CLC:n organisaatiojäsenten määrä on 89.

”Sweco on Euroopan johtava rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija. Vetyhankkeet, puurakentaminen sekä vaihtoehtojen tarkastelu ympäristönäkökulmasta ovat suunnittelijoillemme arkipäivää. Swecon kansainvälisenä kattoteemana on tänä vuonna kiertotalous, joka on kestävän talouskasvun sekä päästöjen vähentämisen kannalta kriittinen kehityssuunta. Odotammekin innolla teemaryhmätyöskentelyä erityisesti tästä ajankohtaisesta teemasta”, toteaa Swecon maajohtaja Markku Varis.

CLC:n uudeksi henkilöjäseneksi on hyväksytty nuorten ilmastotietämyksen lisäämiseen keskittyvän maailmanlaajuisen POP (Protect Our Planet) Movementin perustaja Ash Pachauri. CLC:n henkilöjäsenten määrä on nyt 55.

”On suuri kunnia liittyä CLC:n henkilöjäseneksi ja neuvottelukunnan jäseneksi. Olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme kiireellisiä yhteisiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pienessä ja nopeasti sulkeutuvassa mahdollisuuksien ikkunassa joka meillä on. POP Movement on sitoutunut tämän tavoitteen saavuttamiseen jota kohti CLC esimerkillisesti toiminnallaan, jäsenyyksillään ja johtajuudellaan kulkee. Uskon, että yhdessä pääsemme pitkälle”, toteaa Ash Pachauri.

”Toivotan uudet jäsenemme tervetulleiksi mukaan CLC:n toimintaan. Kasvava jäsenkuntamme ja kumppaniverkostomme lisäävät CLC:n mahdollisuuksia tukea suomalaisia, pohjoismaisia ja EU:n päättäjiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja European Green Dealin toteuttamisessa. Odotamme innolla yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemikseksi näiden arvostettujen ammattilaisten kanssa”, toteaa CLC:n hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström.

”Toivotan molemmat uudet jäsenet tervetulleeksi CLC:hen. Nykyisen Eurooppaan keskittyvän ilmastotyömme lisäksi CLC on kiinnostunut yhteistyön kehittämisestä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa. Ash Pachaurin jäsenyyden myötä voimme kehittää yhteistyötä Intiassa sekä monien muiden maiden kanssa joisssa POP Movement jo toimii”, kertoo CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen. 1.4.2022 eläkkeelle jäävä Keronen aloittaa CLC:n neuvottelukunnan toisena puheenjohtajana ja keskittyy jatkossa kehittämään CLC:n yhteistyöprojekteja Yhdysvalloissa, Intiassa ja Kiinassa.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätietoja: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi, +358 40 7513281.