Climate Leadership Coalition aloitti vuonna 2021 kaupungeille ja alueille suunnatun kehityshankkeen, jonka tarkoituksena oli määritellä ja esitellä, miten kaupungit ja alueet voivat kehittää omaa hiilikädenjälkeään ja edistää kestävää kasvua sen mukaisesti. Hiilikädenjälki tarkoittaa niitä myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita tuotteen tai palvelun käytöllä on muihin vastaaviin tuotteisiin tai palveluihin verrattuna.

Konseptin on laatinut LUT-yliopisto, ja se on nyt kaupunkien ja alueiden käytettävissä niin Suomessa ja EU:n alueella kuin maailmanlaajuisestikin. Hankkeen rahoitti Uudenmaan liitto. Löydät ohjeen tästä linkistä.

Monet kaupungit etsivät nykyään kuumeisesti keinoja pienentää hiilijalanjälkeään. Climate Leadership Coalition ‑verkostoon kuuluvista kaupungeista Lahti pyrkii olemaan ilmastoneutraali vuoteen 2025 mennessä, Turku vuoteen 2029 mennessä ja Espoo, Porvoo ja Tampere vuoteen 2030 mennessä. Ii ja Pori ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kaupungit voivat tarjota resursseja – esimerkiksi rakennuksia, infrastruktuuria, maata – uusia ratkaisuja koskevien pilottihankkeiden käyttöön. Kaupungit ja alueet voivat kiihdyttää uusien tuotteiden ja palveluiden kysyntää julkisten hankintojen ja muiden palveluiden kautta ja auttaa innovaattoreita analysoimaan ongelmia ja kehittämään ratkaisuja avoimen datan avulla. Ongelmat ja ideat voidaan saada kohtaamaan jaettujen innovaatioalustojen kautta ja kehittämistä kiihdyttää joukkoistamisen avulla. Uudet konseptit ja ratkaisut voidaan sitten levittää tehokkaasti kaupunkien ja alueiden verkostojen kautta.

Hiilikädenjälkiopas kaupungeille ja alueille on nyt valmis ja osana hanketta se välitetään kansainvälisille verkostoille sekä kaupungeille Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Tämä on erityisen tärkeää kaupunkien ja alueiden käynnissä oleville Green Deal Going Local ‑toimille. EU-tason vaikutus on suunnattu erityisesti kaupunkien ja alueiden edelläkävijätoimenpiteille. Hanke jatkaa myös maailmanlaajuisen viitekohteen luomista Espoon Otaniemen ja Keilaniemen alueen ”kestävän innovoinnin innovaatiopuistoon”, joka toimii innovaatioiden kehittämisen ja skaalauksen pilottikohteena.

”Ilmastoneutraaliuden tavoittelun lisäksi kaupungit ja alueet voivat kiihdyttää tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista ja luoda positiivista hiilikädenjälkeä, kun niitä otetaan käyttöön laajemmin. Tähän pyrkivät kaupungit ja alueet houkuttelevat sijoittajia ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Olen kiitollinen Uudenmaan liiton tuesta ja tyytyväinen siitä, että CLC:n jäsenkaupunki Espoo on toiminut hankkeen pilottina”, kertoo CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen.

”Uudenmaan liitto on juuri asettanut entistä tiukemman ilmastotavoitteen, olla ilmastoneutraali jo vuoteen 2030 mennessä. Alue haluaa olla edelläkävijä ja tarjota ratkaisuja ilmastotyöhön. Hiilikädenjäljen mittaaminen tekee tämän työn näkyväksi kunnille, kaupungeille ja yrityksille ja on siksi tärkeä osa ilmastotyön tehokkuuden mittaamista”, toteaa Uudenmaan liiton johtava ilmastoasiantuntija Pia Tynys.

Climate Leadership Coalition on Euroopan suurin ilmasto-businessverkosto. CLC on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka 89 organisaatiojäsentä työllistävät 530 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo on lähes 70  prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kestäviä kulutustottumuksia ei ole ainoastaan mahdollista vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 453 4881 ja  Senni Raunio, asiantuntija, Climate Leadership Coalition, senni.raunio@clc.fi +358 50 3512390