Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt neljä uutta organisaatiojäsentä: Flexensin, Spinnovan, Terveystalon ja THL:n.

Flexens on energian varastointi- ja kysyntäjoustoteknologioihin keskittyvä projektikehittäjä. Spinnova kehittää vastuullisen selluloosakuidun käyttöä erityisesti tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Terveystalo on Suomen suurin terveydenhuollon palveluyritys. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL, tutkii, seuraa ja kehittää toimenpiteitä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Suomessa.

Uusien jäsenten myötä CLC:n organisaatiojäsenten määrä on nyt 91 ja CLC:n asema Euroopan suurimpana ilmasto-businessverkostona vahvistuu entisestään.

”Flexens on yksi Pohjoismaiden edistyneimmistä vetyasiantuntijoista, jolla on avainasema BotH2nia-aloitteessa ja Suomen vetyklusterissa. Flexensin keskittyminen esikaupallisten tehnologioiden esittelyyn pitkän aikavälin liiketoiminnan luomiseksi varhaisten liiketoimintamahdollisuuksien kautta on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Pyrimme myötävaikuttamaan CLC:n työhön tuomalla asintuntemuksemme keskusteluun ja kehittämällä sekä jakamalla käytännön ratkaisuja yhteisiin haasteisiimme”, kertoo Flexensin toimitusjohtaja Berndt Schalin.

”Spinnova on erittäin ylpeä voidessaan liittyä CLC:n tärkeään ilmastotoimintaan. Spinnova valmistaa maailman vastuullisinta tekstiilikuitua sekä raaka-aineen että kuidunvalmistusprosessin osalta. Kuitumme säästää 65 prosenttia hiilidioksidia puuvillaan verrattuna. 10-12 vuoden kuluttua tavoitteenamme on tuottaa miljoona tonnia Spinnova-kuituja, mikä vaikuttaa merkittävästi ilmastoon kuin muita kuituja korvataan”, totetaa Spinnovan toimitusjohtaja ja perustajaosakas Janne Poranen.

”Terveystalo oli ensimmäinen terveydenhuollon palveluntarjoaja Pohjoismaissa, joka laski hiilijalanjälkensä ja asetti kunnianhimoiset tavoitteet negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2022 ja tähtäämme oman toimintamme nollapäästöisyyteen 2030 mennessä. Aiomme osallistua aktiivisesti CLC:n ja erityisesti uuden terveys-teemaryhmän työhön”, sanoo Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.

”THL tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä suurelle yleisölle. THL sopeutuu muuttuvaan maailmaan suuntaamalla tutkimusta ja muuta toimintaansa sen mukaisesti ja siksi ilmastonmuutos on yksi teemoistamme. Olemme innoissamme voidessamme aloittaa tämän matkan CLC:n kanssa ja jakaa tietoamme verkostolle”, toteaa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

CLC on hyväksynyt myös Anne Bernerin ja Motits Skaugenin henkilöjäseniksi. CLC:n henkilöjäsenten määrä on nyt 54.

Anne Berner on suomalainen yritysjohtaja ja entinen liikenne-ja viestintäministeri. Morits Skaugen on norjalainen yritysjohtaja, jonka erikoisalaa ovat energiatransitio ja sen sovellukset meriteollisuuden logistiikkapalveluissa.

”CLC tekee erittäin tärkeitä avauksia yritysmaailman ja julkisen vallan yhteistyön lisäämiseksi sekä syventämiseksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Minulla on pitkä kokemus sekä yritysmaailmasta että valtiovallan puolelta. On ilo liittyä mukaan kehittämään yhteisiä ehdotuksia, toimia ja projekteja CLC:n verkoston kanssa”, kertoo Anne Berner.

”Kestävä kehitys voi olla keskeinen kilpailustrategia, jonka avulla yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan ja erilaistaa tuotteitaan. Kestävään kehitykseen panostaviin yrityksiin tehtävien investointien tulisi tuottaa muita investointeja paremmin. CLC:n saavutukset ovat vaikuttavia. Minulla on kunnia liittyä samanmielisten asiantuntijoiden joukkoon ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan”, toteaa Morits Skaugen.

CLC:n halluksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström toivottaa uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi CLC:hen.

”Kasvava jäsenkuntamme ja kumppaniverkostomme lisäävät CLC:n mahdollisuuksia tukea suomalaisia, pohjoismaisia ja EU:n päättäjiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja European Green Dealin toteuttamisessa. Odotamme innolla yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemikseksi näiden arvostettujen ammattilaisten kanssa”, toteaa Karl-Henrik Sundström.

Vuosi 2021 on ollut CLC:lle menestyksekäs. CLC:n jo vuonna 2018 ehdottama hiilibudjetti-konsepti otettiin osaksi EU:n ilmastolakia. CLC:n aloitteesta käynnistetty ja CLC:n, ruotsalaisen Haga Initiativen ja norjalaisen Skift Business Leadersin johtama Call on Carbon -hanke kehittyi maailmanlaajuiseksi business-ilmastohankkeeksi. CLC ehdotti EU:lle kokonaisvaltaista maankäytön ja biotalouden strategiaa, biomateriaalien kehittämistä ja hiilijalanjäljen nopeampaa kehittämistä tuotteille sekä materiaaleille ja saimme ehdotuksiimme positiivista palautetta EU:sta. Myös CLC:n yhdessä VTT:n ja LUT-yliopiston kanssa kehittämä hiilikädenjälki-konsepti, jolla mitataan tuotteen tai palvelun positiivista ilmastovaikutusta, on ottanut merkittäviä edistysaskelia.

”Kiitän CLC:n puolesta jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. On kunnia tehdä yhteistyötä organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat ilmastonmuutoksen hillinnässä omien alojensa johtajien joukossa ja jakavat kanssamme matkan kohti kestävään kehitykseen perustuvaa maailmaa”, toteaa CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.