Helsingin Sanomien 3.11.2021 julkaisema ilmastoliite kertoo, kuinka vuonna 2014 perustettu Climate Leadership Coalition on kasvanut Euroopan suurimmaksi ilmasto-businessverkostoksi.

CLC:n perustamiseen johtaneen kokouksen kutsui koolle KONEen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. CLC:n on tehnyt toimtusjohtaja Jouni Kerosen luotsaamana seitsemän vuoden ajan tiivistä yhteistyötä suomalaisten yritysten, kaupunkien, yliopistojen, tutkimuslaitosten, etujärjestöjen ja säätiöiden kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

CLC:llä on nyt 87 organisaatiojäsentä jotka työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo on noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:llä on myös 52 vaikutusvaltaista henkilöjäsentä.

”Kannustan kaikkia hiiilijalanjälkeään pienentäviä tai ilmastoratkaisuja kehittäviä yrityksiä ja organisaatiota perehtymään toimintaamme. Yhdessä voimme tehdä enemmän”, toteaa Antti Herlin.

CLC järjestää jäsenilleen säännöllisiä teemaryhmäkokouksia. Ryhmät päättävät vuosittain mihin aiheisiin keskittyvät ja pohtivat muun muassa uusia liiketoimintaratkaisuja sekä parhaita käytäntöjä. CLC tekee myös suomalaisille päättäjille ja EU:lle politiikkaehdotuksia ilmastotavoitteiden selkeyttämiseksi.

”EU:n politiikkaehdotukset sisältävät useita edistämiämme asioita. Hiilibudjetti on nyt osa EU:n ilmastolakia ja Euroopan komission Fit for 55 -paketin merkittävin osio on ehdotus päästökaupan laajentamisesta. On hienoa, että tärkeinä pitämämme seikat etenevät EU:ssa ja olemme saaneet niille liike-elämän laajan kannatuksen”, kertoo Jouni Keronen.

HS:n ilmastoliitteen artikkeli on luettavissa tästä linkistä.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi, +358 40 7513281.

CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen ja Koneen haliituksen puheenjohtaja olivat perustamassa CLC:tä Munkkiniemen kartanossa keväällä 2014.